MŠ a ZŠ Lety

Školní areál obce Lety je umístěn na samém kraji zastavěného území rychle rostoucí obce a brzy se tak stane její integrální součástí. Jednotlivé budovy byly od samého počátku navrhovány jako samostatné pavilony pospojované přízemními krčky.

Hlavním architektonickým principem návrhu je prostota a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Vnější výraz celého souboru je solidní a pevný. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště.

Jako konstrukční systém byly použity režné betonové sendvičové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací – ty se pohledově uplatňují jak na fasádách, tak v interiéru. Stropy jsou vložkové s prefabrikovanými a ocelovými nosníky, střecha školy je dřevěná se sbíjenými vazníky.

Obě budovy jsou propojeny přízemním krčkem, který slouží i jako vstupní zádveří. Jde o nevytápěný prostor, s fasádou ze skleněných profilů Profilit. Obdobně je řešeno i vstupní zádveří školy.

Mateřská škola zahrnuje tři oddělení s nezbytným zázemím. Základní škola je určena pro první stupeň a obsahuje šest shodných čtvercových učeben s okny vždy po dvou stranách. V přízemí jsou umístěny šatny a také jídelna s kuchyní, která slouží pro mateřskou školu.

Interiérové řešení je navrženo především s ohledem na jeho malé uživatele. Hlavním hlediskem je vytvoření ideální pobytové pohody, třídy jsou zalité světlem. Stěžejní bylo použít kvalitní a odolné materiály, jako je lité terrazzo a PUR stěrky na podlahách a dřevěný nábytek a okna.

Autorská zpráva
Foto: Viktor Tuček

Autoři: Ondřej Tuček, spolupráce Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková 
Projekt: 2017-2018
Realizace: MŠ: červenec 2019 – září 2020
ZŠ: listopad 2020 – únor 2022
Zastavěná plocha: MŠ: 289m2
ZŠ: 486m2
Adresa: Lety u Dobřichovic, Karlštejnská ulice, Lety, 252 29 Dobřichovice
Dodavatel:  MŠ: Pragotrade spol. s. r.o.
ZŠ: KONSIT a. s.
Investor: Obec Lety

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*