Městský hřbitov Vítkov

Fotogalerie ke článku (11)

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov - situace

Městský hřbitov Vítkov - situace

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov

Městský hřbitov Vítkov
Celá fotogalerie (11)

Projekt byl vypracován v rámci soutěže Cena Petra Parléře 2008, kde získal hlavní cenu.

Autoři: Martin Rosa, Jan Kratochvíl


Hřbitov byl odpradávna důležitou součástí obce. Ve Vítkově se nachází na návrší nad historickým centrem. Je hmatatelnou kronikou města. Ač výrazně geometricky komponován, je dnes zanedbán a nedobře rozvíjen.
Hřbitov je veřejným prostorem s opačnou atmosférou než náměstí. Je místem zastavení a rozjímání. Patos a monumentalita zde nepůsobí nemístně. Prostor a architektonické formy v něm nabývají nebývalého významu a nesou hluboký obsah.
Vítkovský hřbitov odráží současnou situaci v Sudetech. Velkorysé záměry, založené na uměleckých principech, byly v minulých desetiletích překryty vrstvami zeleně, nedostatku a nepochopení.


Hlavní komunikace hřbitova vytvářejí kříž, v jehož středu se nachází socha Krista. Delší rameno kříže je navíc prostorově umocněno alejí stromů. Z našeho pohledu je správné založenou geometrii respektovat a vyřešit pomocí ní veškeré plochy hřbitova. Příčné řady starých i nových hrobů a kolumbárium lemují alej a jsou po obvodě kompozičně uzavřeny pásem hrobek.
Motiv osového kříže hlavních komunikací s ústřední sochou Krista posilujeme na koncích ramen plastikami atributů evangelistů (anděl, orel, lev a býk) rámovaných vzrostlou zelení. Realizaci nových sochařských děl pokládáme za velmi důležitou, poněvadž se z prostoru městského hřbitova toto umění vytrácí.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie s Obřadní síní jsou důležité dominanty hřbitova. Prostor kolem Obřadní síně řešíme zcela nově. Nepokládáme za vhodné vstupovat do obřadní síně přímo z ulice. Vytváříme proto nový předprostor zastřešený portikem a doplněný o lavice pro smuteční hosty. Sloupoví vytváří intimní charakteru nástupního prostoru. Architektonická forma navozuje důstojné prostředí pro smuteční obřad.
Zachováváme maximum svislých nosných konstrukcí. Vytváříme nový monumentální vstup do obřadní síně, napřimujeme provoz mezi márnicí a obřadní síní, zvyšujeme komfort sociálního zařízení. Stávající střechu nahrazujeme plochou střechou se světlíky, z nichž ústřední kuželový osvětluje prostor posledního rozloučení.
Navrhujeme nový povrch fasád objektu — pohledový beton, střešní deska z monolitického železobetonu, stejně jako sloupy. Výplně otvorů, mříže a další z černě lakované oceli.


Naší snahou bylo harmonicky navázat na původní kvalitní návrh městského hřbitova. V intencích soutěžního zadání jsme stabilizovali problémová místa, umocnili výraz důležitých shromažďovacích prostorů a věříme, že jsme místu navrátili i jeho duchovní rozměr. Z hlediska přístupu je náš projekt možné označit jako rehabilitaci veřejného prostoru.

Publikováno ve Stavbě č. 1/2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*