Multifunkční centrum — Hradec Králové

Fotogalerie ke článku (8)

Celá fotogalerie (8)

Popis objektu
Stavba se nachází na rovinatém pozemku Moravského předměstí Hradce Králové, na nároží ulic Brněnské a Mrštníkovy. Okolní zástavbu tvoří sídliště ze 70. a 80. let.
Multifunkční centrum zahrnuje supermarket, obchodní galerie, multikino a parking.
Stavba je členěna podle provozních potřeb: přední část tvoří třípodlažní parking s nárožní hmotou multikina, následuje symetricky řešená galerie, hlavní pasáž před pokladnami supermarketu a supermarket se zázemím skladů a přípraven.
Pěší vstup je umístěný centrálně v ose objektu hlavního průčelí z Brněnské ulice. V horní části je multikino s vyhlídkovou terasou a se zasklenými reklamními plochami na stěnách kinosálů. Reklamní plochy jsou navrženy za jednoduchými prosklenými fasádními stěnami a v souladu s konstrukčním systémem jsou členěny po 16,0 m. Jejich výška je 10,0 m. Osvětlení ploch je zajištěno bodovými reflektory připevněnými na vnitřní stranu podpůrné ocelové konstrukce.
Druhá fasáda do Mrštníkovy ulice je rovněž horizontálně členěna a doplněna terasou multikina na nároží. Výrazným prvkem této fasády je pěší rampa, sloužící jako požární únikový východ ze střešního parkoviště. Zhruba v polovině délky tohoto průčelí je boční vstup pro zákazníky do prodejní galerie.
Parter v úrovni chodce tvoří prosklené výklady v kombinaci s betonovými prvky a ocelovou mříží porostlou zelení. Vše je prokládáno s lícovými cihlami.
Průčelí supermarketu je navrženo v horizontálních pásech. Spodní pás je tvořen lícovými cihlami, v horním se střídá čeré sklo a ocelový vlnitý plech.

Konstrukce
Stavba je řešena jako montovaný železobetonový halový objekt o základním rastru 16 x 16 m. Část pro supermarket je jednopodlažní s minimální světlou výškou 4,5 m. Střešní konstrukce je z trapézového plechu s tepelnou izolací a hydroizolací. Technické místnosti a kanceláře mají menší výšku — minimální světlá výška těchto prostor je 3 m.
Parkoviště jsou třípodlažní s betonovými stropními konstrukcemi. Multikino je zastřešeno ocelovou příhradovou konstrukcí s trapézovými plechy.
Obchodní galerie výškově odpovídá dvěma úrovním parkoviště a je zastřešena betonovou stropní konstrukcí. Střecha nad galerií je využita jako parkoviště vozidel. Světlá výška v obchodní galerii je 5,0 m.

Technická zařízení budovy
Silnoproud
Napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230V/400V, TN-C-S
Celkový instalovaný výkon/Celkový soudobý výkon:
Hypermarket: 3 150 kVA/2 100 kW
Obchodní galerie: 3 200 kVA/2800 kW
Multikino: 790 kVA/670 kW
Dodávku elektrické energie zajišťují 3 odběratelské trafostanice.
Vzduchotechnika
Objekt je vybaven centrálním zdrojem tepla, chlazení je řešeno decentralizovaně. Pro hlavní obchodní plochy jsou použity nástřešní jednotky.
Zdroj tepla
Objekt je zásobován z horkovodu napájeného z Elektrárny Opatovice. Hlavní přeložený řad je v ulici Mrštníkově. Dimenze hlavního řadu je DN 250. Odbočka do objektu je o průměru DN 150.


Adresa: Brněnská 1825, 500 02 Nový Hradec Králové
Investor: Carrefour ČR, a.s.; TK Development Czech, s. r. o.
Architekt: Loxia, a. s.
Statika: Jan Mangold — beton
Miroslav Klobas — ocel
VZT: JG Projekt — Jiří Gröger
Zdravotechnika: Bomart — Tomáš Jouda
Vytápění: Termotechnik — Petr Fischer
PO: NV — PRO PO — Pavel Neslaník
Dodavatel: Strabag, a. s.
Stavbyvedoucí: Jiří Dostál
Projekt pro ÚR: 06/1998
Projekt pro SP: 10/1999
Dokončení: 10/2001
Plocha stavebního pozemku: 54 950 m2
Zastavěná plocha: 37 377 m2
Zpevněná plocha: 6438 m2
Prodejní plocha supermarketu: 7430 m2
Pronajímatelná plocha galerie: 10 370 m2
Celková podlažní plocha: 69 193 m2
Celková užitná plocha: 66 650 m2
Celkový obestavěný prostor: 299 016 m2
Kapacita parkingu: 1330 stání
Kapacita multikina: 8 sálů, 1600 diváků

Stavební náklady
Celkové náklady vč. DPH: 1,2 mld. Kč
Náklady/m2 užitné plochy: 18,0 tis. Kč
Náklady/m3 obest. prostoru: 4,0 tis. Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*