Multifunkční hala v Ostravě

Nová hala pro sport a kulturu vznikne na ostravských Fifejdách v prostoru bývalého autobusového depa. Návrh ateliéru Platforma architekti počítá s kombinací částí průmyslové architektury a moderních prvků. Halu postaví a bude provozovat Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže. Jeho členy jsou Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a společnost ČSAD Ostrava. Stavba má začít v roce 2022.

Ateliér Platforma architekti připravil finální návrh řešení stavby multifunkční haly s kapacitou až 3500 diváků. Určená je především pro trénink a zápasy basketbalových, volejbalových, florbalových a házenkářských oddílů. Kromě hlavní stavby je součástí návrhu tréninkové zázemí pro míčové sporty, fitness sál, posilovna, gymnastický sál a sociálních zařízení. 
 
Pro stavbu nové haly bude využit prostor bývalého autobusového depa v ulici s přiléhavým názvem U stadiónu. „Původní stavba provozní haly pro záměr nové sportovní haly prostorovými parametry nevyhovuje. Její architektura je ovšem tak silná, že jsme ji nechtěli poslat do zapomnění a rozhodli se halu zachovat. Abychom splnili všechny požadované prostorové nároky, odstranili jsme střechu a ponechali obvodové cihelné stěny. Koncepčně jsme umístili novou krabici na sport do ponechaného prostoru, vznikla tak hala v hale. Koncept je velmi jednoduchý – stávající hala už stojí, má jasný a silný charakter s výraznou fasádou z režného cihelného zdiva. To nám umožnilo oprostit se od hledání formy a vzhledu nové haly,“ uvádí architekt David Průša. 
 
Konstrukční a architektonické řešení pracuje s obvodovým zdivem haly pro garážování autobusů a skladování. Stavba bude mít železobetonový skelet, umožňující variabilní provozní a dispoziční řešení prostoru. Návrh pracuje s modulovou výstavbou v podobě boxů/kontejnerů v různých velikostech, které jsou navázány na zachovalé části původního objektu. Hlavní sál má otevřené prostory a tribuny, průhledy a sklené stěny jej spojují v jeden celek. Vznikne tak jakési komunitní centrum, ve kterém se potkávají sportovci různých sportů a aktivit. Na halu hlavní navazuje hala tréninková, která je koncipována vertikálně – umožňuje tak maximální využití na malé zastavěné ploše. Autoři ji navrhli jako samostatný objekt, propojený s hlavní halou transparentním koridorem. V převýšeném parteru budou tréninkové plochy pro basketbal a volejbal, v patře hřiště na florbal a prostor pro gymnastiku.

Tréninkovou halu s hlavní budovou propojuje transparentní koridor. Prostor mezi oběma halami bude veřejný se vzrostlými stromy a městským mobiliářem.
„Jedná se o strategický projekt, pro který jsme hledali nejvhodnější lokalitu. Prostor bývalého autobusového depa byl vhodný z několika důvodů: dobrá dopravní dostupnost, dostatečný prostor pro vybudování haly daných parametrů i synergie s další infrastrukturou. Těší nás, že se bude jednat o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, v jejím rámci dojde k revitalizaci staré budovy. Soukromá společnost tak bude participovat na výstavbě haly, ale také na jejím provozu,“ dodává náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Tisková zpráva
Nyní  se připravuje projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, Náklady na výstavbu nových objektů a rekonstrukci okolí jsou odhadnuty na více než 500 milionů korun. Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2022, provoz by měl být zahájen v roce 2024.


Autoři: David Průša, Katarína Srnová, Alžběta Vyhnalíková, Alena Mazalová, Simona Dlouhá, Tereza Kusnierzová, Petr Rozsypal, Yevhenii Krasnikov

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*