Muzeum Velké Moravy

Fotogalerie ke článku (8)

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy

Muzeum Velké Moravy
Celá fotogalerie (8)

Studie novostavby od Michala Kutálka

 

Adresa: Sadská výšina, Uherské Hradiště
Autor: Michal Kutálek, 2005


Budova muzea je navržena v místě bývalého staroslovanského osídlení na Sadské výšině v Uherském Hradišti. Místo je spojeno s působením sv. Cyrila a příchodem křesťanství do střední Evropy. V lokalitě vznikla první církevní škola na našem území. Jedno z nejvýznamnějších míst Velkomoravské říše, jež bylo prohlášeno za Národní kulturní památku, je dnes naprosto nedoceněno. Někdejší význam připomínají pouze polozbořené zídky obnovených základů kostela. Navrhovaná budova Muzea má lokalitu pozvednout na atraktivní turistické a kulturně-vzdělávací centrum.

Záměrem návrhu je nenarušit genius loci krajiny, proto je budova zapuštěna pod travnatý příkrov louky. Hmota objektu reaguje na topografii terénu, z té vyrůstá pouze prosklená hmota administrativní časti muzea, která je orientována k městu. Prostory stálé expozice jsou zapuštěny zcela pod povrch země. Návštěvník tím, že vchází do útrob kopce, „vchází do historie“. Z exteriéru je expozice přiznána zalamovanou skleněnou fasádou, která přivádí návštěvníky ke vstupu do budovy po travnatém povrchu, do kterého jsou vloženy ztužující plastové panely, tak aby nebyl narušen okolní ráz louky. Poté se návštěvníci dostávají do velkého foyeru, kde jsou šatny, pokladna, bezpečnostní služba, obchod, vzdělávací centrum, kanceláře archeologů, toalety, sklady a další zázemí. Dále návštěvníci pokračují po rampě do patra, kde se jim naskýtá výhled na město a nedaleké pohoří Chřiby. Odtud pokračují do stálé nebo dočasné expozice. V patře je rovněž umístěna restaurace s možností přímého vstupu na venkovní piazzu.

Uspořádání expozice je odvozeno od významu Jantarové cesty jež procházela skrze Velkomoravské území. Na této dávné dopravní tepně se nacházela nejvýznamnější staroslovanská osídlení. Výšková topografie někdejších hradišť byla přenesena do prostoru expozice, kde vytvořila kontinuální, 3D tvarovaný organický prostor. Návštěvník tak prochází po „Jantarové cestě“ a prohlíží si archeologické nálezy, modely, projekce týkající se jednotlivých lokalit. V podlaze expozice jsou rozmístěny zasklené niky s exponáty, které jsou v poloze, v níž byly uchovány po staletí. Další předměty jsou umístěny ve skleněných vitrínách, které vyrůstají z podlahy jako krystaly.

Publikováno ve Stavbě č. 2/2009

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*