Náměstíčko Kafkova — Wuchterlova, Praha 6-Dejvice

Náměstí, podzemní garáže, vodní kaskáda se sochami koní

Investor: Městská část Praha 6
Architekt a projektant: Luboš Pata, PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI, s. r. o.
Spolupráce : Tomáš Suchoň, Michaela Havlíčková
Autor soch: Michal Gabriel; architektonická spolupráce — Oleg Haman
Statika: Němec Polák spol. s r. o., Stacon s. r. o.
Doprava: Promika, s. r. o.
Zeleň: Atelier zahrada, J. Šteflíček
Generální dodavatel / Contractor: Průmstav, a. s.
Termíny projektu a realizace: 2004 — 2008
Foto: Ondřej Polák

Volný prostor v blokové zástavbě Dejvic, prostor bez identity a smysluplného využití. Svažující se prostor s osou a dominantou věže. Hledání významu místa v obraze města, místa pro život obyvatel.
Kamenné náměstí jako prostor pro shromažďování, pohyb a odpočinek. Prostor vnímaný všemi smysly. Městský prostor pro klid, zastavení a rozjímání u chladivé zurčící vodní kaskády, ve stínu stromů. Klid a řád. Krajinu města naplňují sochy — koně probíhající někam dál. Současnost uprostřed historické čtvrti. Osvícený investor.

Zadání bylo v počátku lapidární — zhodnotit nevyužité místo městského uličního prostoru a navrhnout podzemní parking s parterem náměstí. Vývoj projektu byl postupný s řadou variant řešení. Na povrchu bylo několik verzí s různým podílem travnatých ploch, dlažby, stromů a vodní plochy. V podzemí byla zvažována 2 či 3 či 4 podlaží pro parkování. Pro doplnění prostoru sochami byla později vypsána veřejná soutěž, kde byla tvůrcům ponechána možnost ještě umocnit působení prostoru umístěním soch na základě libreta.

Projekt doplňuje danou urbanistickou strukturu obytné čtvrti s předválečnou regulací. Dominantní osa, zakončená budovou Československé husitské církve, je podpořena vodní kaskádou s 6 stupni o celkovém rozměru 5×48 m a řadami stromů. Kaskádu překračují dřevěné lávky. Dlážděnou plochu kamenného náměstí s vystupujícími „kužely“ stromů doplňují v jasném řádu rozmístěné lavičky, pítko, zabraňující sloupky, další prvky parteru a zelené „záhony“.
Na plochu vystupují z podzemních garáží dva objekty — schodiště a evakuační výtah, které by měly porůst zelení. Při severozápadní straně Wuchterlovy ulice jsou v ploše vjezdová a výjezdová rampa do podzemních garáží se 116 stáními.

„Vodní kaskádou jsem nechal projít tři koně. Stromy a vodní kaskáda s několika lávkami vyvolává pocit krajiny a koně krajinu zdostupňují a proměňují v park… Když řeknu náměstí, představím si sochu uprostřed, často jezdeckou. Když jezdec chybí, zůstává kůň a prostor pro příběh. V současnosti už není kůň spojován s prací, ale zůstala mu ušlechtilost a přibylo spojení s odpočinkem, svobodou a romantikou. Kůň je prostě krásné zvíře.“ Michal Gabriel

Původní prostor neměl ani název, ani obsah. Dnes nový městský prostor pěkně funguje, děti se cachtají a vybírají oblázky, všichni jezdí na koních, nebo jen tiše odpočívají ve vánku ochlazovaném vodou. Náměstíčko sice stále trpělivě čeká na své pojmenování, ale tak úplně ho nepotřebuje, žije…

LUBOŠ PATA

Publikováno ve Stavbě č. 4/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*