Negrelliho (Karlínský) viadukt

Fotogalerie ke článku (4)

Negrelliho viadukt nad pravym ramenem Vltavy (zdroj Wikipedia)

Negrelliho viadukt nad pravym ramenem Vltavy (zdroj Wikipedia)

Negrelliho viadukt u Karlinskeho divadla (zdroj: Wikipedia)

Negrelliho viadukt u Karlinskeho divadla (zdroj: Wikipedia)

Negrelliho viadukt v Karlíně

Negrelliho viadukt v Karlíně

Negrelliho viadukt. Lept J. Rybičky dle předlohy K. Brantla z r. 1854. Muzeum hl. m. Prahy

Negrelliho viadukt. Lept J. Rybičky dle předlohy K. Brantla z r. 1854. Muzeum hl. m. Prahy
Celá fotogalerie (4)

Nejdelší most a nejstarší pražský železniční most.

S 1110 metry jde o nejdelší pražský most a zároveň nejstarší železniční most přes Vltavu na území hlavního města. Stavbu s 87 klenutými oblouky, která umožnila železniční spojení Prahy s Děčínem a Drážďanami, navrhli rakouský dopravní stavitel Alois Negrelli a český inženýr Jan Perner. Výstavba probíhala v letech 1846 až 1849. Viadukt z kamenného kvádrového zdiva vede od Masarykova nádraží přes Karlín a ostrov Štvanici do Buben. V roce 1871 k němu byl připojen ještě Karlínský spojovací viadukt postavený z cihel. Ve 20. století utrpěl Negrelliho viadukt několik necitlivých zásahů. Část oblouků byla přechodně zazděna a přeměněna na sklady. Původní jednotnou podobu stavby narušilo také nahrazení několika oblouků betonovou konstrukcí.
Zdroj: Zpráva ČTK 20.2.2008

Most měl původně 87 oblouků, u nichž osm stálo přímo ve Vltavě. Stavba byla zadána společníkům bratřím Kleinovým a Vojtěchu Lannovi. Pracovalo zde tehdy na 3000 dělníků různých národností. Při stavbě se poprvé ve vetší míře použily parní zvedací stroje. Provoz viaduktu byl zahájen 6. dubna 1851.
Celý viadukt měl klenby z kvádrového zdiva, z české žuly a obklady pilířů byly z pískovce se žulovými kvádry na rozích. Jádro zdiva je z lomového kamene, pilíře jsou založeny na dřevěných roštech. Čistota a jednotnost konstrukční koncepce stavby byla porušena až později při rekonstrukcích z důvodu stále rostoucí náročnosti dopravy městské i železniční, např. v druhé polovině 19. st. byla položena třetí posunovací slepá kolej, dále byla vybudována nová východní kolejová větev. V letech 1952 - 53 byly odstraněny a nahrazeny betonovými nosníky tři oblouky nad Křižíkovou ulicí a v r. 1981 se totéž opakovalo nad Bubenským nábřežím. Důvodem byly stavby mimoúrovňových křižovatek pro stále se rozšiřující automobilovou dopravu.
Přesto je Negrelliho viadukt důkazem, že i technické dílo může mít vysokou estetickou úroveň. Také proto zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.
(Zdroj Pražská informační služba)

Videoreportáž
Fotogalerie Negrelliho viaduktu
Další onformace

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*