Nemocnice v Jablonci nad Nisou

Areál nemocnice se rozrostl o nový pavilon intenzivní medicíny, který slouží jak pro provozní jednotky JIP a ARO, tak i pro administrativní část vedení nemocnice. Pětipodlažní objekt má téměř čtvercový půdorys, jeho nadzemní část je vůči podzemní, do terénu částečně zapuštěné části, mírně pootočena. Toto natočení kopírují i balkony na jižní a západní straně budovy. S objektem B areálu nemocnice je nová budova v 1. a 2. nadzemním podlaží propojena koridory. Celý objekt byl realizován jako bezbariérová budova s vysokou energetickou kvalitou – v rámci energetického štítku je zařazen do kategorie C. 

Základní dispoziční řešení je jednoduché a přehledné: v částečně zapuštěném podzemí se nachází technologické zázemí objektu a prostory pro lékaře, v prvním nadzemním podlaží oddělení ARO, druhé a třetí podlaží patří oddělení JIP a ve čtvrtém podlaží jsou prostory pro vedení nemocnice. 

Oddělení ARO zahrnuje šest jednolůžkových boxů, sledovací místo, přípravnu a čajovou kuchyni, dále pak pokoj lékařů, kancelář vrchní a staniční sestry a nezbytné hygienické a technické zázemí. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny dvě shodně vybavené jednotky JIP, každá se šesti jednolůžkovými boxy.

Konstrukční řešení vychází z kombinace monolitického železobetonového skeletového a stěnového systému, založeného na železobetonové desce o tloušťce 300 mm, která je v místech zvýšeného lokálního zatížení zesílena na 600, případně 800 mm. Pouze příjezdová rampa je založena odlišným způsobem, a to na železobetonových základových patkách.

Obvodové monolitické železobetonové stěny mají tloušťku 250, případně 300 mm, vnitřní nosné a ztužující stěny pak 200, 250 eventuálně 300 mm. Sloupy z betonu třídy C35/45 mají rozměr 400 x 400 mm. Stropní konstrukce byly realizovány jako bodově podepřené, obousměrně vyztužené železobetonové desky.
Nosnou konstrukci koridorů, propojujících nový pavilon se stávajícím objektem B, vytváří vždy dvojice stěnových nosníků příhradového typu, svařených z ocelových dutých profilů čtvercového průřezu. Podlahovou konstrukci tvoří trapézové plechy, na kterých je železobetonová deska tloušťky 100 mm. Stropní konstrukce koridorů je z válcovaných profilů IPE140, střešní plášť navazuje na konstrukci z trapézových plechů. Na objekt B se konstrukce koridorů ukládaly přes původní železobetonová obvodová ztužidla průřezu 390 x 440 mm, v místě uložení dodatečně lokálně podepřená ocelovými stojkami fixovanými mezi jednotlivá ztužidla od místa kotvení až do konstrukce základů soustavou rektifikačních šroubů.

Obvodový plášť budovy má vnější kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací na bázi minerálních vláken s tloušťkou 160 mm a  silikonovou omítkou zrnitosti 1,5. Plášť suterénní části budovy má na vnějším líci obklad kamennými pásky. Část fasády v rozsahu prvního až třetího podlaží je obložena cementovláknitými fasádními deskami, kotvenými do ocelového roštu – identickými deskami se obkládaly i spojovací koridory a podhledy balkonů. Okna mají hliníkové profily a tepelně izolační dvojskla.

Vegetační střecha má tepelně izolační vrstvu z minerální vlny, dále byla opatřena hydroizolační fólií z měkčeného PVC, na níž je vrstva pěstebního substrátu.

Autorská zpráva
Objekt pavilonu intenzivní medicíny nemocnice v Jablonci nad Nisou získal v soutěži Stavba roku 2020 cenu časopisu Stavitel za kvalitní návrh i samotnou realizaci.


Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
Dodavatel: Metrostav, a.s., stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Matoušek
Autor: a projekt: Atelier H1 & Atelier Hájek, s.r.o., Hradec Králové – Tereza Jirásková
Plocha pozemku: 49 290 m2
Zastavěná plocha: 693 m2
Obestavěný prostor: 15 707 m3
Náklady stavby bez DPH: 130 286 249 Kč (průměrná cena za m3: 8295 Kč)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*