Next level

Fakultní nemocnice Hradec Králové připravuje vyhlášení mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže. Cílem je najít architektonický tým, který ve spolupráci s investorem vytvoří originální a funkční architektonické řešení nového chirurgického centra. Vyhlášení se plánuje již na první polovinu dubna letošního roku.

Soutěž bude oslovovat domácí a zahraniční architekty, aby hledali formu nemocnice pro 21. století a rozvinuli a navázali na dosavadní kvalitní architektonickou a stavební činnost Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zadání se bude skládat z návrhu novostavby v návaznosti na Pavilon akademika Bedrny a také následné rekonstrukce tohoto pavilonu. V chirurgickém centru budou ambulantní provozy, operační sály, pracoviště intenzivní péče, lůžková oddělení, centrální sterilizace či pracoviště zobrazovacích metod. Výzva to bude o to větší, že po dobu stavby i rekonstrukce musí nemocnice plně fungovat.

 „Modernizace chirurgického centra je pro naši nemocnici a významnou část města Hradce Králové jedinečný projekt. Od soutěže bychom chtěli ta nejlepší řešení kvalitních autorů, vždyť její výsledek zde bude na dlouhá desetiletí. Inspirovali jsme se  architektonickou soutěží Kampus Albertov, která přinesla velmi zajímavé nápady a kvalitní výsledky. Věříme, že obdobně úspěšní budeme i v Hradci,“ vysvětluje rozhodnutí k organizaci soutěže ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Vladimír Palička.

Organizátorem soutěže je pražské MOBA studio, které již organizovalo velké soutěže jako právě Kampus Albertov pro Univerzitu Karlovu nebo Modernizaci Krajské nemocnice Liberec. „Pro nás jako architekty je velice důležité, že se architektonické soutěže stávají zárukou kvalitního řešení a že se touto cestou zadává stále větší počet veřejných zakázek na projekční práce. Pozitivní duch a profesionalita, s jakými Fakultní nemocnice Hradec Králové k úkolu přistupuje, je pro nás zárukou, že může vzniknout další případ, který poukáže na pozitiva mezinárodních otevřených soutěží,“ uvádí Igor Kovačević z MOBA studia.

Při sestavování poroty se FN HK soustředila na to, aby v její odborné architektonické části měla místo jak akademická sféra, kterou zastupuje profesor Zděněk Zavřel, tak i bohatá praxe a zkušenosti s navrhováním zdravotnických staveb – Mario Corea ze španělského studia Mario Corea Arquitectura, Sergio Bruns ze švýcarského ateliéru Aeschlimann Hasler Partner Architekten a Richard Klinger z Rakouska, spoluzakladatel studia Architects Collective. Hlasy investora budou v porotě představovat ředitel FN HK profesor Vladimír Palička, profesor Jan Vojáček z Kardiochirurgické kliniky, který se významnou měrou podílel na sestavení stavebního programu, Veronika Bartošová, provozně-technická náměstkyně, dále náměstek pro strategické řízení a rozvoj Karel Antoš a lékařský náměstek Michal Hudík.

Soutěž bude otevřená, anonymní a mezinárodní – všechny podklady budou v češtině i angličtině a soutěžní návrhy mohou být vypracovány také v obou jazycích. Probíhat bude ve dvou fázích. V první fázi se předpokládá odevzdání návrhů do poloviny července letošního roku. Porota z nich pak vybere 6–8 nejkvalitnějších a nejslibnějších návrhů, na jejichž dopracování budou mít autoři čas až do 20. 10. 2017.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Jejich autoři pak budou přizvaní k jednáním o podpisu smlouvy na další projekční práce v pořadí dle umístění.

Veškeré informace budou vždy zveřejňovány rovněž na stránkách soutěže: www.nextlevelFNHK.cz

Vyhlašovatel soutěže o návrh: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek: MOBA studio
Proškolený organizátor soutěže: MArch Ing. arch. Yvette Vašourková
Sekretář soutěže: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D. kovacevic@moba.name
Přezkušovatel soutěžních návrhů: Ing. arch. Karin Grohmannová 

tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*