Nízkoenergetický dům Říčany

Dům s dřevěnou konstrukcí.

Domy s dřevěnou konstrukcí
JOSEF HORNÝ

V poslední době se v Čechách začíná uplatňovat stavění domů s dřevěnou konstrukcí.
Velké rozdíly mezi praxí v USA a v Austrálii, odkud tento stavební systém pochází, a střední Evropou jsou důsledkem odlišných požadavků na tepelné izolace, způsobených jinými klimatickými podmínkami. Zvýšené požadavky na kvalitu tepelné izolace ovlivňují vlastní konstrukční řešení a kvalitu provedení dřevostavby. Netěsnosti a tepelné mosty mohou být příčinou kondenzace, která ohrožuje samotnou konstrukci dřevostavby. Důležitý je proto správný návrh detailů a jejich řádné provedení na stavbě.
Způsob stavění ze dřeva, jemuž se v Americe říká „two by four“ anebo „baloon construction“, nelze slepě aplikovat na zdejší podmínky. Ve střední Evropě, kde musíme počítat s větší zátěží konstrukce způsobenou sněhem, je spojování jednotlivých prvků třeba provádět mnohem důkladněji než v původním systému. V místech zavětrování konstrukce a při kotvení prvků se musí používat daleko kvalitnější a silnější materiál.
Výhodou je, že systém umožňuje vytvořit „dutou“, celkem třicet centimetrů silnou stěnu konstrukčního roštu, která může být kompletně vyplněna tepelnou izolací. Tu lze zvnějšku opláštit minerálním fasádním systémem s omítkou a zevnitř sádrokartonem nebo jinou obkladovou hmotou.
Výhodou používaného konstrukčního systému je, že nevyužívá energeticky náročných materiálů, jako jsou pálené cihly, ocel, beton, hliník a naopak umožňuje využití obnovitelných materiálů (dřevo, tepelné izolace na bázi přírodních vláken, nepálená hlína).
Relativně velké energetické nároky na větrání lze omezit inteligentní regulací větrání v závislosti na aktuální potřebě. Náklady na ohřev TUV jsou v dobře tepelně izolovaném domě vyšší, než náklady na topení. To ospravedlňuje investici do solárních kolektorů a nádoby na akumulaci solární energie pro potřeby ohřevu TUV.

Dřevostavby ve středoevropském klimatu
MIROSLAV ŠPAČEK


Miroslav Špaček, zpracovatel výrobní dokumentace a statiky tří řadových dvoupodlažních domů v Úněticích, v následujících bodech shrnul přednosti dřevostaveb stavěných ve středoevropském klimatu a prostředí. To vše platí v případě dobře vyprojektované a postavené dřevostavby.
w Dřevostavbu je možné označit jako nízkoenergetický objekt, a to jednak pro nízkou spotřebu energií při jejím provozování, pro vyváženost konstrukce z tepelně technického hlediska (navíc s vyloučením tepelných mostů), a jednak z důvodu úspory energie vynaložené na výrobu materiálů používaných ke stavbě (cihly versus dřevo). 
* Při demolici je materiál dále využitelný a demolice není pracná.
* Má celkově nízkou hmotnost, což umožňuje menší náklady na dopravu a zvedací mechanismy, rychlejší montáž.
* Nízká hmotnost vrchní stavby příznivě ovlivňuje náklady na založení stavby (menší plochy základových konstrukcí).
* Kromě konstrukce základů je při stavbě možné vyloučit mokré procesy. To umožňuje vyšší rychlost stavění a možnost výstavby i za nízkých teplot. 
* Náklady za m3 obestavěného prostoru dřevostavby jsou nižší než u klasické stavby.
*Výstavba dřevostaveb může posílit tradiční tuzemský průmysl (zaměstnanost), využívat tuzemské obnovitelné zdroje, omezit současný trend vývozu domácí suroviny.
* Dřevostavba je vhodná také pro rekreační objekty (při příjezdu do vychladlého objektu je při zatopení okamžitě teplo, odpadá ohřívání vymrzlého „kamení“ v tradičně postavené chalupě).

Zkušenost uživatele
PAVEL NOVÁK

Cílem stavby rodinného domu bylo vytvoření nadčasového, jednoduchého, kompaktního domu pro čtyřčlennou rodinu, z přírodních obnovitelných materiálů, s minimálními požadavky na finanční náročnost provozu.
Architekt Josef Horný navrhl vlastně dva domy, zaklíněné v jeden celek. Hospodářská část domu je souběžná s uliční řadou, obytná část domu je vychýlena o 30° a je orientována velkými prosklenými otvory přímo na jih. Tak koncepce využívá pasivní sluneční energii. Komunikační a nebytové prostory jsou umístěny na neosluněné straně domu. Dopadající paprsky uvnitř domu jsou kromě podlahové konstrukce akumulovány i masivní stěnou v obývacím pokoji. Jejím základem je hrázděná konstrukce vyplněná vyzdívkou z jílových nepálených cihel. Kromě funkce tepelné akumulace v zimním období tato stěna také vyrovnává nežádoucí tepelnou energii v létě. Zároveň se stará o regulaci vlhkostní bilance.
Namísto tradiční betonové základové desky je zde použita provětrávaná dřevěná konstrukce obsahující 20 cm tepelné izolace z minerální vaty. Zdola odvětrávané dřevěné panely leží na prefabrikovaných železobetonových pásech. Ve skladbě podlahy přibylo ještě dalších 8 cm tepelné izolace.
Nosnou konstrukcí domu je dřevěný sendvič, tvořený 14 cm dřevěnou konstrukcí s výplní z minerální vaty. Na vnitřní straně je příčný rošt, který kromě toho, že slouží jako instalační rovina, je vyplněn dalšími 6 cm minerální vaty. Na venkovní straně je použita 8 cm dřevovláknitá deska. Stěna je jednostranně difúzně otevřená, což má zásadní vliv na vlhkostní bilanci uvnitř domu.
Vzhledem k dobrým izolačním vlastnostem domu bylo možné zvolit vytápění novým tepelným čerpadlem pro nízkoenergetické objekty IVT 495 Twin s vestavěnou větrací jednotkou s rekuperací. Čerpadlo má vlastní výkon 4,5 kW a pro překlenutí maximálních tepelných ztrát je vybaveno přímotopným elektrickým tělesem o výkonu 9 kW. Teplo odčerpává pomocí geotermálního vrtu o hloubce 62 metrů. Pro účinné a úsporné fungování tepelného čerpadla je důležité spojení s nízkoteplotní otopnou soustavou.
Provoz celého domu o vytápěné ploše 177 m2 je zajišťován pouze elektrickým proudem. Faktura za elektrický proud v roce 2005 byla 12 260 Kč, z toho náklady na vytápění činily 4400 Kč.
Pultové střechy domu jsou pokryté vegetační zelení tvořenou trvalkami a netřesky. Jejich předností je, že zachycují prach, dešťové srážky, vytvářejí tepelnou a zvukovou izolaci a chrání střechu před výkyvy teplot a UV zářením.
Energetická bilance domu se plně osvědčila v praxi a velmi nízké náklady na provoz již po několika málo letech vrátí mírně nákladné investice do moderních technologií.


Místo: Říčany u Prahy
Investor: manželé Novákovi
Architekt: Josef Horný
Projektant: Vladimír Žďára
Dodavatel: dodavatel: NEDPASIV (www.nedpasiv.cz)
Projekt/realizace: 2002/2003
Plocha stavebního pozemku: 1004 m2
Zastavěná plocha: 144 m2
Celková podlahová plocha: 149 m2
Celkový obestavěný prostor: 478 m3
Celkové náklady: 3 800 000 Kč
Náklady na m2 podlahové plochy: 25 500 Kč/m2
Náklady na m3 obestavěného prostoru: 8500 Kč/m3
Nosná konstrukce: dřevěný rámový sendvič, jednostranně opláštěná
Konstrukce podlah: dřevěné trámy 40/200 mm, OSB deska, 280 mm tep. izolace
Okna: dřevěná eurookna U = 1,0
Střecha: dřevěné trámy 40/200 mm, OSB deska, 200 mm min. vata, vegetační úprava
Příčky: sádrovláknité (fermacell)
Vytápění: centrální s akumulací tepla, tepelné čerpadlo IVT 495 Twin, 4,5 kW, bivalentní zdroj 9 kW
Geotermální vrt: hloubka 62 m
Jiné: rekuperace
Měrná potřeba tepla na vytápění (bez vlivu tep. čerpadla): 15,1 kWh/m2 rok
Součinitel prostupu tepla:
obvodová stěna — 0,15 W/m2 K
základová deska — 0,19 W/m2 K
okna/dveře — 1,10 W/m2 K
střecha — 0,13 W/m2 K

Autor fotografií: Josef Horný

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*