Nová podoba Florence: Soutěže se zúčastní 5 věhlasných týmů

Mezinárodní porota vybrala pět týmů, které se zúčastní soutěže na novou podobu Florence. Z této dopravní křižovatky a železničního brownfieldu se má stát multifunkční čtvrť, která nabídne bydlení, obchody, dopravní terminál, kancelářské prostory i místa pro trávení volného času. Do urbanistické soutěže Florenc 21 se zapojí multidisciplinární týmy, mezi nimiž je i světoznámé dánské architektonické studio BIG Bjarke Ingelse nebo česká studia A69 a UNIT architekti. Návrhy budou představeny letos v listopadu.

O účast v soutěži usilovalo celkem 57 týmů z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Porota tak stála před těžkým úkolem vybrat pět nejkvalifikovanějších. Účastníky teď čekají dvě fáze soutěže, během kterých proběhnou tři soutěžní workshopy. Z nich pak vzejde pět návrhů, ze kterých bude na konci roku vybrán ten nejlepší.

 „Hlavním kritériem při posuzování portfolií a složení týmu byla jejich zkušenost s obdobnými úkoly, tedy urbanistickým návrhem jádrové oblasti metropole, která je zároveň i multimodálním dopravním uzlem. Díky dobrému úsudku poroty, tak nakonec nebyly vybrány automaticky ty nejslavnější jména, ale týmy, které mají právě s takovým typem projektů největší zkušenosti,“ vysvětlil Petr Návrat z kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

Švýcarské konsorcium urbanistické firmy agps architecture, krajinářského ateliéru Girot a dopravních inženýrů IBV Hüsler bylo porotou hodnoceno jako velmi zkušená sestava odborníků. Spojuje je jejich působení na světově proslulé vysoké škole ETH Zürich. V portfoliu se prezentovali několika urbanistickými návrhy čtvrtí v návaznosti na železnici jako je projekt Zollstrasse Zürich.

Porota nevyřadila všechny tzv. „starchitects“. Soutěže se zúčastni dánská firma BIG vedená Bjern Ingelsem s pomocí českého partnera A8000. Ta ve svém soutěžním portfoliu představila například projekt kombinované spalovny s teplárnou a elektrárnou Copenhill v Kodani, která vyrábí energii z odpadu a na jejíž střeše je sjezdovka. BIG se podílel také na přestavbě jedné z etnicky nejrozmanitějších čtvrtí v Kodani, kde vytvořili veřejný prostor s názvem Superkillen.

S urbanistickými návrhy v evropských metropolích má bohatou zkušenost i holandské konsorcium architektů a urbanistů Cie. s krajinářskou kanceláří LOLA doplněné o mladý brněnský ateliér M2AU. Konsorcium se prezentovalo master plánem pro revitalizaci amsterdamské přístavní čtvrti NDSM nebo krajinářsko-urbanistickým návrhem pro čtvrť Feyenoord City v Amsterdamu.

Druhým zastoupením Holandska je tým ateliérů ZUS [Zones Urbaines Sensibles] a Space&matter, kteří se proslavili urbanistickými projekty iniciovanými takzvaně zespodu, tedy samotnými architekty nebo obyvateli území. V portfoliu se prezentovali návrhem přestavby nádraží v Luzernu nebo čtvrtí Smakkelaars Park při utrechtském nádraží. Mezi jejich projekty patří i návrh revitalizace brownfieldu Klaprozenbuurt v Amsterdamu nebo oslavovaný kreativní distrikt De Couvel. Tým je doplněn o dopravní inženýry z Royal HaskoningDHV.

Porota velmi vysoko hodnotila i přihlášku konsorcia vedeného českými kancelářemi UNIT architekti a studio A69 – architekti ve spolupráci s britskou firmou Marko and Placemakers. V portfoliu se prezentovali projektem revitalizace Smíchova a návrhem terminálu Smíchovského nádraží nebo vítězným návrhem mezinárodní soutěže Budoucnost centra Brna.

„Máme za sebou důležitý krok soutěže, ale také celého procesu transformace území Florence a doufáme, že nastavený proces poběží i nadále tak, jak bylo mezi všemi aktéry na jeho počátku dohodnuto. Vybrali jsme 5 vysoce kvalitních týmů, kteří se, jak věříme, stanou našimi partnery při hledání správného řešení a pomohou nám dále naplňovat sdílenou dlouhodobou strategii, na jejímž konci je modernizované autobusové nádraží jako užitečná a důležitá součást struktury města.“ uvedl Pavel Vráblík z představenstva společnosti ČSAD Praha holding, která je jedním ze zadavatelů soutěže.

Zadní dvorek centra Prahy i významný dopravní uzel
Florenc je dnes významnou křižovatkou dopravních spojení celoevropského významu. Protíná se zde autobusová, železniční i tramvajová doprava a celou oblast obsluhují dvě linky metra. Lokalitu ale tvoří několik nefunkčních a špatně prostupných ploch, které vyžadují proměnu. Okolí autobusového nádraží trpí zejména nejasným vymezením zástavby, nevzhlednými veřejnými prostranstvími, bariérami pro chodce i absencí kvalitní zeleně.

„Již v minulosti bylo na toto území zpracováno několik urbanistických studií, avšak nedošlo u nich k dostatečně široké shodě všech aktérů. Právě proto jsme s klíčovými vlastníky v území ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development dospěli k názoru, že nejlepším řešením bude uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která navrhne jeho budoucí podobu,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Soutěžní týmy mají do urbanistického návrhu integrovat již schválené projekty v území. Kromě modernizace stanice Masarykovo nádraží se jedná o rekonstrukce ulic Na Florenci a Na Poříčí, v současnosti realizované projekty Florenc Gate v Křižíkově ulici nebo stavba od kanceláře Zaha Hadid Architects podél ulice Na Florenci.

„Pro Prahu je rozvoj transformačních ploch naprosto zásadním krokem. I proto mě těší, že budoucí podoba Florence vznikne formou soutěžního workshopu, v jehož porotě zasednou odborníci z různých oblastí.“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Nová čtvrť místo nefunkčního brownfieldu
„Cílem urbanistické soutěže je najít návrh pulzující čtvrti se smíšeným využitím. Mají zde vzniknout nové byty, obchody i služby. Jádrem projektu by měla být kvalitní veřejná prostranství se zelení pro trávení volného času,“ říká starosta Prahy 1 Petr Hejma. Většinu pozemků vlastní společnosti Masaryk Station Development, která chce na Florenci vytvořit soběstačnou městskou čtvrť a zacelit jizvu stávajícího brownfieldu, a ČSAD Praha holding, jehož záměrem je integrovat autobusový terminál do městské struktury a zvýšit komfort cestujících. 

„Vzhledem k faktu, že se většina tohoto celoměstsky významného projektu nachází na území městské části Prahy 8, rádi bychom do soutěže vnesli i náš pohled, a to v současné době velmi diskutované téma dostupného bydlení pro rodiny. Přejeme si, aby i tento projekt myslel na dostupnost, nestal se skanzenem luxusního bydlení a tím vysídlováni centra Prahy, jak se tomu již několik let děje. Proto budu jako zástupce městských částí v porotě této soutěže prosazovat i tento důležitý aspekt,“ říká radní pro strategický rozvoj Prahy 8 Tomáš Hřebík.

Mezinárodní soutěž Florenc 21 má pomoci ke vzniku nového všeobecně přijímaného návrhu, který splní cíle v oblasti udržitelné mobility a adaptace na klimatickou změnu. Vítězná urbanistická studie stanoví rozsah zástavby a využití a podobu veřejného prostoru. Stane se také podkladem pro změnu územního plánu.

„Z pozice spoluzadavatele soutěže hodnotíme portfolio přihlášených, jejich počet a porotou finálně vybrané soutěžící týmy jako velký úspěch. Chceme poděkovat zástupcům hlavního města Prahy a zúčastněných městských částí za plnou projevenou podporu, bez které by takový výsledek nebyl. Je evidentní, že navzdory obecné skepsi je spolupráce mezi privátní a veřejnou sférou možná. Věříme, že i konečné návrhy, který očekáváme ke konci roku, zásadně přispějí ke změně této lokality v moderní městskou čtvrť,” uvedl k výběru zástupce Masaryk Station Development Petr Palička.

Zapojit se může i veřejnost
K nové podobě Florence se může vyjádřit i veřejnost. Do 5. května probíhalo shromáždění informací o území, a to jak přímo na Florenci prostřednictvím infostánku a rovněž on-line formou pomocí inovativního mapového dotazníku na stránkách soutěže. Takto získané komentáře budou shrnuty v publikaci Informace o území, kterou získají účastníci soutěže před prvním workshopem.

Druhá možnost, jak se veřejnost může zapojit do soutěže, bude na podzim. Po odevzdání v druhém kole budou všechny návrhy představeny na výstavě a veřejnost bude mít možnost ke každému návrhu podat komentář. Ty budou následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a vybrání vítěze soutěže.

V pondělí 17. května pak v Centru architektury a městského plánování (CAMP) proběhne diskuze Praha zítra: Florenc 21, kde budou hosté debatovat o rozvoji tohoto klíčového dopravního uzlu. Sledovat ji můžete na www.campuj.online.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*