NOVÁ PRAHA 7:

Fotogalerie ke článku (1)

Praha 7 - Sparta (zdroj: Wikipedia)

Praha 7 - Sparta (zdroj: Wikipedia)
Celá fotogalerie (1)

společná iniciativa veřejného a soukromého sektoru na přeměnu Prahy 7 zahájena

Městská část Praha 7 a přední developerské a investiční společnosti představují nový projekt na podporu úspěšného rozvoje sedmého pražského obvodu. Iniciativa je založena na koordinované, transparentní a otevřené spolupráci mezi všemi partnery zapojenými do současné obnovy území této pražské části. Nová Praha 7 je projektem pro občany. Aktivní zapojení odborné a široké veřejnosti je jeho nedílnou součástí.

„Jsem velmi rád, že developerské a investiční společnosti, které již působí nebo plánují své aktivity na Praze 7, se rozhodly nikoliv spontánně a individuálně, ale společně a ve spolupráci s reprezentací městské části a veřejností podporovat rozvoj našeho obvodu. Přistoupení Městské části Praha 7 ke sdružení Nová Praha 7 bylo Zastupitelstvem potvrzeno 11. února 2008, v tuto chvíli dojednáváme oficiální zastoupení městské části“, říká Marek Ječmének, starosta Městské části Praha 7 a dodává:“Nová Praha 7 je ideální platformou pro intenzivní komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami na současné přeměně sedmičky: občany, městskou částí, soukromými subjekty, veřejnými organizacemi a institucemi“.

Základním cílem sdružení Nová Praha 7 je napomáhat dynamickému a zároveň udržitelnému rozvoji městské části, který bude odrážet zájmy jejích občanů. Téměř na třetině území sedmého pražského obvodu se realizují či budou realizovat rozsáhlé rozvojové projekty, které mění původní průmyslový charakter Prahy 7 na přitažlivou rezidenční, administrativní a obchodní oblast s pestrou nabídkou služeb a aktivit pro volný čas. Trend této přeměny plně podporují partneři Nové Prahy 7. Zúčastněné developerské a investiční společnosti chtějí obyvatelům sedmého pražského obvodu prostřednictvím svých projektů nabídnout nová inovativní a efektivní řešení, která budou mít přidanou hodnotou pro celé území Prahy 7.

Sdružení Nová Praha 7 se vedle výstavby bude podílet také na rozvoji infrastruktury, řešení dopravní obslužnosti, podpoře podnikání, vytváření nových pracovních míst a zvyšování obecné kvality života a prostředí na Praze 7.

Aktivity partnerů Nové Prahy 7 budou reflektovat názory veřejnosti, za tímto účelem jsou plánovány prezentace a interaktivní setkání s občany, odborníky, zástupci městských a veřejných organizací či institucí a obchodní komunitou.

Kromě odborného zaměření se sdružení Nová Praha 7 bude rovněž angažovat v kulturních, sportovních a dalších společenských akcích pořádaných v sedmém pražském obvodu.

Nová Praha 7 je inspirována úspěšnými projekty městské regenerace v ostatních evropských městech např. Liverpool, Valencie, Londýn (projekt Canary Warf), kde společná koordinace hlavních hráčů veřejného a soukromého sektoru vedla k pozitivním výsledkům.

Partnery projektu Nová Prahy 7 jsou Městská část Praha 7, soukromý sektor je v současné době zastoupen developerskými a investičními společnostmi Orco Property Group, Lordship, J&T Real Estate CZ, Davcor, ING Real Estate Development CR a Lighthouse Group. Iniciativa Nová Praha 7 je otevřena dalším zájemcům.

„Velmi si vážíme konstruktivního přístupu městské části a pozvání ke kulatému stolu diskutovat společně projekty, které sedmičku dále posílí v její konkurenceschopnosti a atraktivnosti. Cílem naší spolupráce je napomáhat vytvářet takové prostředí na Praze 7, které bude nabízet nové příležitosti nejen investorům a podnikatelům, ale i všem občanům: mladým lidem, rodinám a seniorům“, uvádí Jiří Prášil, Development Manager Orco Property Group.

„Chceme naslouchat veřejnosti, jejím názorům a představám o Praze 7, jedině tak se podaří dosáhnout opravdové obnovy a vytvoření ‚nové‘ Prahy 7, založené na širokém konsensu. Praha 7 má již dnes obrovský potenciál se stát jednou z nejvíce prosperujících a spokojených pražských částí. Jsme přesvědčeni, že iniciativa Nová Praha 7 tento potenciál ještě umocní a přispěje k jeho rychlému naplnění,“ dodává René Poruba, Commercial Director Lordship.


Fakta o Praze 7 (zdroj — Český statistický úřad):
Městská část Praha 7 se rozkládá na území o 712 ha/10,5 km2, zahrnuje pražské Holešovice, Bubeneč a Letnou. K Praze 7 patří také Troja o rozloze 3,38 km2.
Počet obyvatel na Praze 7 je ke konci roku 2006 uváděn 39 425 a hustota osídlení 5 537 obyvatel/km2.
Průměrný věk v sedmém pražském obvodu je 42,6. Nejvíce zde žije obyvatel mezi 15-64 rokem (71,2%), následují občané ve věku 64+ (17%) a poslední skupinou jsou děti a mládež ve věku 0-14 (11,8%).
Ke konci roku 2005 byl celkový počet domů 1 418 a počet bytů 21 232.
Ekonomicky aktivních subjektů v první polovině roku 2007 bylo zaznamenáno 17 270.
V Praze 7 jsou nejvíce aktivní společnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu, dále obchodu, ubytování a stravování, sociálních a osobních služeb, průmyslu, energetiky a dalších.
Občanská vybavenost je na velmi dobré úrovni. Městská část Praha 7 má 11 mateřských škol, 11 základních škol, přes desítku středních škol a sídlí zde i řada vysokých škol (např. Akademie výtvarných umění či Bankovní institut vysoká škola).
V Praze 7 se nachází kolem 30 ordinací a ambulantních zařízení a několik desítek hotelů a penzionů.
Dopravně je sedmý pražský obvod propojen hustou sítí autobusových a tramvajových linek, dvěma stanicemi metra a prochází jí hlavní tepna automobilové dopravy - magistrála.
Nachází se zde jedny z největších pražských parků např. Letná a Stromovka.
Praha 7 nabízí bohaté kulturní a sportovní vyžití a každoročně hostí vysoké procento společenských akcí v rámci celého hlavního města.

Bližší informace o sdružení Nová Praha 7.

Zdroj: TZ Best Communications

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*