Nová produktová řada ThermoCem pro vyšší výkon tepelného čerpadla

Společnost Českomoravský cement, a. s. uvedla nedávno do prodeje novou řadu suchých cementových směsí ThermoCem. Ty jsou díky vysoké tepelné vodivosti a chemické odolnosti určeny především k injektování geotermálních vrtů, např. vrtů tepelných čerpadel. Veškeré informace o produktu, jeho výhodách pro investory, realizační firmy či developery přináší nový produktový web www.thermocem.cz.


Na ohřev kapaliny cirkulující v podzemních kolektorech tepelného čerpadla země – voda nemá vliv jen hloubka vrtu, ale i způsob a kvalita osazení podzemních kolektorů. Důležitou roli hraje zejména tepelná vodivost výplně mezi sondou a horninou. Čím je vyšší, tím snáze se kapalina v sondě ohřívá a tím vyšší je výkon vrtu.

ThermoCem je novinka v sortimentu společnosti Českomoravský cement, a.s., která posunula o generaci dál provádění vrtů pro tepelná čerpadla jímající geotermální energii. Přednosti a výhody této speciální cementové směsi by se daly shrnout následovně: vysoká tepelná vodivost, jednoduchá a šetrná realizace, dokonalé vyplnění prostor, odolnost vůči chemické agresivitě v podzemí. Proberme si je bod po bodu.
Typ tepelného čerpadla země – voda s hlubinným kolektorem se řadí k nejúčinnějším zdrojům vytápění
Vyšší tepelná vodivost
Typ tepelného čerpadla země – voda s hlubinným kolektorem se řadí k nejvýkonnějším a nejspolehlivějším alternativním zdrojům vytápění. Důvodem je relativní nezávislost čerpadla na venkovní teplotě vzduchu nebo sluneční aktivitě. Pod povrchem země jsou podmínky poměrně stabilní, teplota zde neklesá pod 0 ºC a podle hloubky se pohybuje od 2 ºC do 40 ºC po celý rok. Spíše než klimatické podmínky ovlivňuje výkon tepelného čerpadla způsob injektování geotermálního vrtu a materiál použitý k výplni.

Existují různé způsoby, jak zvýšit tepelnou vodivost materiálu. Jednou z cest je přidávání křemenného písku či obecně kameniva. Pro dosažení 2 W.m-1.K-1 je ale nutné přidat již poměrně značné množství kameniva, což může vést ke zhoršení zpracovatelnosti a čerpatelnosti za současného nárůstu abrazivity směsi.

V případě směsi ThermoCem byl zvolen jiný způsob. Pro dosažení hodnoty tepelné vodivosti (λ) 2 W.m-1.K-1 byla použita speciální příměs vybraných minerálů, které dobře vedou teplo a mohou zvýšit tepelný výkon vrtu až o desítky procent. Snadná zpracovatelnost a optimální viskozita směsi byla přitom zachována.

Suchá směs ThermoCem se smíchá s vodou a vznikne lehce zpracovatelná emulze Vrt je injektován odspodu pomocí hadice, která se do něj spouští společně se sondou

Jednoduchá zpracovatelnost a dokonalé vyplnění prostor
Smícháním suché směsi ThermoCem s vodou vznikne lehce zpracovatelná suspenze, která je na staveništi ihned připravená k použití. Z pohledu realizátorů stojí za zmínku, že ThermoCem je díky absenci křemenného písku šetrný ke strojnímu zařízení a přípravou pojiva nedochází k opotřebení míchacích a čerpacích zařízení. V průběhu míchání absorbují obsažené jílovité minerály v krátkém čase přebytečnou vodu, suspenzi zahustí a podpoří její tixotropní vlastnosti. Pokud si geologické poměry na místě vrtu vyžádají speciální viskozitu suspenze, je možné ji dokonce ovlivnit během přípravy směsi snížením vodního součinitele nebo přizpůsobením doby a intenzity míchání. Vrt je injektován odspodu pomocí hadice, která se do něj spouští společně se sondou. Suspenze je tímto postupem chráněna před nepříznivým vlivem vody přítomné v podzemí, respektive před rozmísením suspenze s vodou, které by vedlo k nežádoucí ztrátě pojivých vlastností. Optimální viskozita suspenze ze směsi ThermoCem přispívá k dokonalému vyplnění prostoru vrtu včetně všech horizontálních kaveren či poruch v podloží.
Poučený investor si klade zásadní otázku: Jaká je výkonnost vytápěcího systému, následné provozní úspory a jeho celková životnost?
Odolnost vůči chemickým procesům
Trvalé a spolehlivé separace jednotlivých horizontů podzemí vody a celkové soudržnosti výplně vrtu lze dosáhnout pouze tehdy, pokud vykazuje použitá injektážní směs dostatečnou odolnost vůči chemickým procesům v podzemí. Díky použití cementu s vysokou síranovzdorností a dalších komponent byla u směsi ThermoCem dosažena vysoká odolnost proti agresivitě podzemních vod. V porovnání s běžnými výplňovými materiály je výplň z ThermoCemu odolná vůči působení kyselin, např. vůči agresivnímu CO2. V průběhu užívání tak nedochází k narušování integrity výplně (vzniku nežádoucích dutin či trhlin), které by komplikovalo přenos tepla z horniny do nemrznoucí kapaliny a zároveň oslabovalo celkovou životnost soustavy.

Spokojený zákazník pro vaši firmu
Náklady na pořízení tepelného čerpadla země-voda nejsou zanedbatelnou položkou v rámci rozpočtu stavby a investice se může vyšplhat až na několik stovek tisíc korun. Zákazníci se pochopitelně na všechny výrobce, projektanty nebo montážní firmy obrací s klíčovou otázkou: Jaká je výkonnost vytápěcího systému, následné provozní úspory a jeho celková životnost? Z pohledu návratnosti jsou totiž klíčovými faktory dlouhodobé fungování a stoprocentní výkon tohoto typu tepelného čerpadla. Topný systém se tak neobejde bez kvalitních výrobků a perfektní realizace, což platí dvojnásob u hlubinných podzemních kolektorů, které se nedají vyjmout ani opravit. Suchá maltová směs ThermoCem představuje zodpovědné řešení pro geotermální vrty, díky kterému získáte spokojeného zákazníka a pozitivní reference do budoucna.
tisková zpráva


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*