Nová publikace Fermacell: Navrhování a provádění dřevostaveb

Publikace Fermacell Navrhování a provádění dřevostaveb je určena nejen architektům, projektantům a prováděcím firmám, ale také požárním preventistům, statikům, stavebním úřadům a školám. Zcela nová a zásadní publikace na českém trhu dřevostaveb představuje na téměř 140 stranách výsledek dlouholeté práce, znalostí a praktických zkušeností širokého expertního týmu společnosti Fermacell.


Publikace je od začátku února zdarma ke stažení ve formátu PDF na webu společnosti Fermacell, v případě zájmu je možné objednat i zpoplatněnou tištěnou verzi.

V samostatných kapitolách první části s titulem Navrhování jsou podrobně popsány požadavky na konstrukce na bázi dřeva a představena jednotlivá možná řešení. V kapitole Statika a stabilita najde čtenář přehled platných norem a možnosti navrhování výztužných stěn v dřevostavbách. Kapitola je zakončena příkladem výpočtu výztužné stěny podle ČSN EN 1991-1-1. Kapitola Požární bezpečnost staveb detailně představuje legislativní požadavky na dřevostavby. Jsou zde citovány aktuální normy a předpisy a současně přesně vysvětleny pojmy požární bezpečnosti, např. třída reakce na oheň nebo druhy konstrukcí. Kapitolu uzavírají návrhy řešení skladeb a detailů požárních konstrukcí. V kapitole Ochrana proti hluku je čtenář seznámen se základními pojmy z oblasti akustiky. Na základě akustického štítku je pak možné udělat si obrázek o akustických vjemech mezi jednotlivými konstrukcemi. Na konci kapitoly jsou uvedena akustická měření konstrukcí a vlivy bočních cest a detailů. V kapitole Tepelná ochrana a ochrana proti vlhkosti jsou popsány aktuální požadavky na konstrukce. Další důležitou oblastí pro navrhování dřevostaveb je problematika trvanlivosti dřevěných prvků a deskových materiálů. Tomuto tématu se věnuje kapitola Trvanlivost. Kapitola Příklady konstrukčních řešení spojuje všechny požadavky dohromady a představuje řešení pro jednotlivé konstrukce rodinných a bytových domů, řadovek, hybridních konstrukcí a rekonstrukcí.
 
Druhá část publikace – Provádění – se věnuje realizaci konstrukcí na bázi dřeva s použitím systémů fermacell. V úvodních kapitolách této části jsou popsány možnosti skladování deskového materiálu a podmínky pro jeho zpracování. Nechybí ani podrobné informace, jak desky zpracovávat a montovat na konstrukce. Kapitola 2.5 Technika spárování popisuje možnosti spojování deskového materiálu a řeší dilatační spáry. V dalších kapitolách jsou představeny detaily napojení jednotlivých konstrukcí a detaily k parobrzdné desce fermacell Vapor. Konec publikace se v kapitolách 2.10 a 2.11. věnuje použití systémů fermacell v exteriéru.
 
Nová publikace Fermacell chce výrazně přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti těch výrobců a zhotovitelů dřevostaveb, kteří sádrovláknité a cementovláknité materiály fermacell ve svých objektech používají. Ostatní projektanti, architekti a provádějící firmy mohou z materiálu načerpat nové znalosti k dřevostavbám.
tisková zpráva 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*