Nová relaxační a sportovní oblast Kejřův park

Na místě zdevastovaného areálu na Praze 9 vzniká zcela nová zelená relaxační zóna


Ve středu 29. května 2013 proběhla v areálu developerského projektu Kejřův park tisková konference za účasti zástupců Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a developerské společnosti Star Group. Společně na ní představili novou relaxační a sportovní oblast v okolí Hořejšího rybníka v Hloubětíně a položili základní stavební kámen k realizaci mimoúrovňového křížení nejdelší pražské cyklostezky se silnicí. Výsledkem šestileté spolupráce tak je kompletní revitalizace celé lokality. Došlo k omlazení zeleně, obnově Hořejšího rybníka a úpravě koryta řeky Rokytky. V neposlední řadě je zde budován zcela nový park s dalšími menšími vodními plochami. Kulturní prostředí celého projektu dotvoří i venkovní výstava sochařských děl různých autorů, která byla zahájena právě při tiskové konferenci. Na místě byl vystavěn rovněž komorní rezidenční projekt, který do celého území přirozeně zapadá.

„Ozdravění této zdevastované oblasti si radnice Prahy 9 vytyčila jako jeden z hlavních cílů a dnes může být na jeho splnění právem pyšná. Ještě před několika lety se jednalo o problémovou, neudržovanou lokalitu plnou odpadků a obývanou pouze bezdomovci. Podařilo se nám společnými silami a skvělou spoluprací s partnery vytvořit komplex, který není jen obytnou rezidencí. Je zároveň i relaxační zónou a místem pro sport a odpočinek nejen pro všechny obyvatele Prahy 9, ale pro ty, kteří do této části zavítají díky nejdelší cyklostezce v Praze. Vyžití tu najdou všechny věkové skupiny od dětí a mládeže až po seniory. Realizaci mimoúrovňového křížení cyklostezky se silnicí navíc považujeme za takzvaný pomyslný most mezi dvěma břehy, tedy veřejnou správou a soukromým investorem,“ řekl Jan Jarolím, starosta Městské části Praha 9.Nově vytvořená zelená plocha, jež bude tvořit „plíce“ Prahy 9, je součástí tří areálů podél nově vzniklé cyklostezky. Ta byla vybudována na místě původní nevyužívané železniční vlečky, která tvořila bariéru mezi Hloubětínem a dnešním upraveným územím. Nová moderní cyklostezka je nyní součástí páteřní sítě cyklostezek a spojuje další části Prahy s Hloubětínem. Důležitým krokem, který výrazně zvýší bezpečnost průjezdu cyklistů v okolí Kejřova parku, je stavba mimoúrovňového křížení cyklostezky se silnicí.

„V rámci nově vzniklé zelené relaxační zóny došlo ke kompletnímu vyčištění a rekonstrukci Hořejšího rybníka i koryta říčky Rokytky, které bylo dlouhá léta zanedbané. Začali jsme budovat také nový veřejně přístupný park, jehož první etapa se zdárně blíží k dokončení. Ve druhé etapě plánujeme obnovit v parku původní vodní plochy,“ doplnil Jiří Karnecki z Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP.

S obnovou okolí potoka Rokytky od Balabenky po celém území městské části začala Praha 9 zhruba před deseti lety. Rezidenční projekt v oblasti Kejřova parku ukončil tento proces revitalizace a dnes má Praha 9 opravdu ucelené území, které se mimo jiné stalo také jedním z nejpříjemnějších míst k bydlení v Praze.

„Když jsem území kolem Kejřova parku viděl poprvé, musel jsem zapojit opravdu všechnu fantazii, abych si zde představil úspěšný projekt. Zaujaly nás ale plány Městské části Praha 9, které šly velmi dobře dohromady s naší vizí skutečně moderního rezidenčního areálu obklopeného přírodou. Obnovu jsme pojali velkoryse, takže součástí areálu je například minigolf, kurt pro beach volejbal a velké dětské hřiště. Neobvyklost celého projektu pak podtrhuje výstava moderních sochařských plastik předních českých výtvarníků,“ vysvětlil jednatel společnosti Star Group Tal Grozner.

Nový rezidenční areál developerské společnosti Star Group vznikl spojením tří dílčích projektů. Dokončena je rekonstrukce Kejřova mlýna, kterému byl pod přísnou kontrolou památkové péče vrácen původní vzhled i půvab. Hotová je i oblast Kejřova parku, v minulosti plná zchátralých objektů a dvou opuštěných bazénů, ze které se nyní stal moderní bytový komplex, kde se právě dokončuje posledních 88 nových bytů.
tisková zpráva
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*