Nová vizuální identita města Vimperk

Jihočeský Vimperk představil novou vizuální identitu. Autorem návrhu je designér Matěj Chabera, držitel ceny Czech Grand Design – grafický designér roku 2017. Město vypsalo na konci léta 2020 uzavřenou soutěž, do které oslovilo 5 studií. Koncept nové vizuální identity stojí na plynulém sladění silné knihařské minulosti a současné sebevědomé vize města. Nové logo pracuje s písmenem V a suverénní tečkou na konci. Komplexní vizuální proměna šumavského města obsahuje veškerá typická témata od loga, přes tiskoviny, návrh webových stránek až po navigační prvky ve veřejném prostoru, na kterých Chabera úzce spolupracuje s městským architektem René Dleskem. Návrh se bude implementovat v průběhu roku 2021, kdy město čeká otevření rekonstruovaného Státního zámku Vimperk.

Vimperk je středověké město 21. století. Krásné a hrdé město na ostrohu nad řekou Volyňkou. Město pod Boubínským pralesem se Šumavou doslova za zády. Koncept nové vizuální identity využívá právě jednotlivé historické elementy a skryté poklady, které lokalita nabízí. Historie Vimperka je silně spjata s knihařskou tradicí. Už v roce 1484 zde nedlouho po vynálezu knihtisku vytisknul pasovský tiskař Johann Alacraw dvě knihy. Nejvýraznější lokální osobností však byl zakladatel tiskárny Vimperk, knihkupec a vydavatel Johann Steinbrener – knihtiskařský Baťa. Zdejší dílna dosáhla světového věhlasu a milionových nákladů modlitebních knih včetně koránu či lidových kalendářů. Knihy byly svého času vydávány ve 30 jazycích a distribuovány doslova do celého světa.

V jako otevřená kniha
Nové logo města Vimperk proto jasně připomíná otevřenou knihu či pruhy hřbetů knih vystavených na polici. Použito je čisté, přesné a perfektně čitelné moderní písmo Aeonik Pro. Současný Vimperk se profiluje jako město sportu a volnočasových aktivit, místo odpočinku. „Pruhy v logu symbolizují sport, dynamiku a pohyb. Nápis Vimperk jako by visel na pomyslné stuze medaile, což působí jaksi vznešeně a dekorativně, ale pořád současně a minimalisticky. Logo by mělo podpořit hrdost místních a upevnit jejich vztah k místu,“ popisuje designér Matěj Chabera. Ohraničené písmeno V evokuje W. Připomíná tak starý německý název města – Winterberg. Vimperk má vizi, budoucnost a jasnou identitu. Nemusí o sobě pochybovat. Je skvělým místem pro život i aktivní dovolenou v přírodě. Právě proto je název města zakončen suverénní tečkou. Vimperk přesně ví, kam směřuje. Nekřičí vykřičníkem ani o sobě zmateně nepochybuje otazníkem. Prostě je. Tečka.

Symbióza starého a nového
Zvláštností návrhu je skladba loga, která umožňuje plynule a jednotně pracovat hned s několika jeho verzemi. Vizuálnímu systému tak poskytuje flexibilitu při zachování jasného charakteru. Vedle základní univerzální verze loga je zpracována například podélná verze pro použití v online prostředí a úzkých kompozicích či slavnostní podoba pro významné události, jejíž součástí je rovněž městský znak. „V návrhu mi šlo především o symbiózu nového výrazného loga a historického městského znaku. Obě podoby mají svůj smysl, svou roli a koncept je postavený na jejich rovnováze. Městský znak bývá u nových návrhů často vynechán nebo se objevuje někde bokem. Mým cílem bylo postavit tyto dva silné symboly na jednu rovinu tak, aby se navzájem podporovaly,“ říká Matěj Chabera.

Městský znak vstupuje do 21. století
Aplikaci nové vizuální identity předcházelo překreslení městského znaku. Ten se nacházel v žalostném stavu po estetické i heraldické stránce a nesl stopy neodborných zásahů. Chabera přizval ke spolupráci odborného konzultanta z České genealogické a heraldické společnosti v Praze, pana Stanislava Kasíka. Designér dal znaku novou podobu, která kombinuje současný výraz hlavní figury inspirovaný logy sportovních klubů, čímž odkazuje ke sportovní image Vimperka, a konzervativní tradiční formu znaku vyvíjející se v různých obměnách od roku 1537. Velký vliv na tvarosloví figury lva měl také státní znak ČR od Jiřího Loudy. Snahou nebylo znak výrazně měnit, ale dát mu vrcholnou estetickou, technickou a heraldickou podobu.

Barva šumavských rašelinišť a fasád starých domů na náměstí
Barevné schéma nové vizuální identity čítá pět základních barev. Bílá představuje barvu papíru neboli základního komponentu knih. Krémová je zase barvou fasád domů na zdejším svažitém náměstí Svobody a rovněž barvou papíru starých knih. Oranžovo-červená připomíná barvu městské vlajky a odkazuje k cihlám a střešním krytinám, které lze spatřit ze Státního zámku Vimperk. Smrková je barvou zdejší přírody. Zastupuje šumavské lesy, slatě a rašeliniště. Značí Národní park Šumavu, krajinu, ekologii, zdravé životní prostředí i otázky udržitelného životního stylu stejně jako udržitelného cestovního ruchu. Konečně černá je barvou tiskaře a písma v knihách.

Strategický a komplexní přístup
Nová vizuální identita města Vimperk je součástí komplexní proměny obce. Šumavské město si v loňském roce nechalo od společnosti ONplan vypracovat Analýzu cestovního ruchuStrategický plán města Vimperk. Designér Matěj Chabera proto přizval v rámci důkladné metodologie ke spolupráci literární dokumentaristku Michaelu Hečkovou, která se věnuje současné architektuře a rozvoji malých měst. Ta zpracovala úvodní rešerše základní charakteristiky města. Součástí první fáze příprav byl také krátký pobyt ve Vimperku, vlastní fotodokumentace, rozhovory s místními obyvateli a celkové vstřebání turistického zážitku při návštěvě města. 

Autoři od začátku mířili na jednu kompletně dotaženou variantu a její plné rozpracování, jež svou mírou detailu výrazně překročila prvotní zadání vyzvané soutěže. „Novým návrhem vizuální identity jsme nadšeni. Nepochybně přispěje k určité jednotnosti a jasné propagaci města Vimperk. Autoři projevili o naše město neobvyklý zájem. Vyžádali si veškeré strategické dokumenty a podrobně načetli historii města. Logo je opravdu krásné a funkční,” dodává starostka Jaroslava Martanová (STAN). Aplikace komplexního balíčku vizuální identity bude realizována v průběhu roku 2021.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*