Nové bydlení – Na Kaménkách

První urbanistická soutěž, kterou Kancelář architekta města Brna vyhlásila na jaře tohoto roku, zná své vítěze. Přijďte si prohlédnout soutěžní návrhy do brněnské Industry od 25. října do 29. října 2017.

Předmětem soutěže byl návrh urbanistického řešení lokality v Černovicích, který měl stanovit rozsah, formu a funkční využití daného území včetně návaznosti na okolní lokality. Cílem bylo zahájení tvorby životaschopné městské zástavby určené k bydlení, navazující na zástavbu současnou, zhodnocující a rozvíjející charakter a potenciál zadaného místa. V souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek byla použita tzv. užší soutěž, kdy bylo zadavatelem několik soutěžících přímo vyzváno. Přímo vyzvanými účastníky byli tedy Ateliér Tišnovka s.r.o., Kuba & Pilař architekti s.r.o. a Jiran a partner architekti s.r.o.

Do soutěže podalo k datu 3. května 2017 žádost o účast celkem třináct zájemců. Na zasedání poroty pak byli vybráni čtyři účastníci, kteří největší měrou naplňovali kritérium celkové urbanisticko-architektonické kvality referenčních prací. Hlasováním porota rozhodla o vyzvání k podání soutěžních návrhů uchazeče – Pelčák a partner architekti, s.r.o. spolu s Thomas Mueller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH, Alleswirdgut architektur ZT GmbH Wien Munchen, UNIT architekti s.r.o. a BKK-3 Architektur ZT GmbH. Ze soutěže odstoupil účastník Alleswirdgut ještě před odevzdáním soutěžních návrhů. Soutěžní návrhy tedy odevzdalo celkem 6 týmů.

Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo 13. a 15. srpna 2017. Její předseda doc. Ing. arch. Jan Jehlík spolu s dalšími řádnými závislými i nezávislými členy vč. náhradníků návrhy posuzovali a následně o nich hlasovali. „V prvním kole porota posuzovala komplexní urbanistickou kvalitu návrhů, vazbu na okolní struktury, řešení veřejných prostor a další dlouhodobé aspekty. Do druhého kola postoupily tři návrhy, ze kterých porota druhý den svého zasedání vybrala vítěze,“ uvedl David Mikulášek, vedoucí oddělení Veřejného prostoru KAM a sekretář soutěže. Hlasováním byl vybrán jako vítězný návrh číslo 5, jehož autory jsou Ladislav Kuba a Tomáš Pilař.

Kompletní návrhy všech šesti účastníků soutěže naleznete na webu kambrno.cz v sekci Soutěže. Zároveň jsme pro zájemce z řad veřejnosti, ale i odborníků, připravili výstavu v brněnské Industře, která je nedaleko řešené lokality a poskytne pohled na celou soutěž. Přijďte si sami pročíst hodnocení poroty, prohlédnout návrhy ve velkém formátu a zhodnotit, jak má být daná lokalita řešena.

„Nové bydlení – Na Kaménkách“ Výstava urbanistické soutěže

Slavnostní zahájení proběhne ve středu 25. října 2017 od 17.00.
Dále výstava bude probíhat:
středa 25. října 2017 až neděle 29. října 2017
st-so 13.00-19.00, ne 10.00-19.00
Industra, Brno, Masná 8
Vstup je zdarma.

www.kambrno.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*