Nové centrum obce Holasovice

Obec Holasovice vypsala před pár lety soutěž na revitalizaci bývalého velkostatku a jeho přeměny na nové centrum obce.

Holasovice postrádají plnohodnotné centrum a zároveň mají ve svém středu obrovský chátrající nevyužitý dvůr. Jeho funkční využití se změnilo a budovy hledají nová využití. Tak znělo zadání soutěže z roku 2014, ve které se MS plan umístil na 2. místě.

Podle návrhu zmíněného atelieru řešením není přestavba, ale obnovení života dvora. Bývalá náves časem ztratila svůj význam jako centrum obce. Byla částečně zastavěna a stala se pouhou křižovatkou, což chce atelier změnit. Nový navrhovaný vzhled návsi nejvíce ovlivňuje novostavba kostela/kaple bez konkrétního náboženského určení. Je navržen jako univerzální duchovní stavba, která může být i obecním slavnostním a obřadním místem.

Do prostoru dvora byl navržen nový objekt – obecní stodola, která funguje jako tržnice, zároveň jako zábavní společenský prostor a jako místo formálního i neformálního setkávání. Stodola je kryta střechou, tvořena lehkou dřevěnou konstrukcí bez obvodových stěn. Je otevřena do všech stran a tím umožňuje neustálý kontakt s venkovským prostředím a revitalizovaným dvorem. Historická stavba domu, který byl odsouzen k demolici, je v návrhu adaptován na bydlení, tudíž je zachován a obnoven.

Návrh počítá i se vznikem nového domu, který vychází z venkovské architektury. Dům, který prostor dvora dotvoří, bude určen k bydlení. Další součástí je archeostezka, která propojí jednotlivé archeologické nálezy v okolí dvora. Nové objekty jsou vybudovány na místě bývalých stodol a v maximální možné míře citlivě respektují archeologická naleziště.

ZADAVATEL: Obec Holasovice
ZPRACOVATEL: MS architekti. / Michal Šourek, Milan Ševčík,  Pavel Hřebecký a Tomáš Filgas

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*