Nové Muzeum horolezectví

V areálu Muzea Českého ráje v Turnově bylo v září letošního roku otevřeno nové Muzeum horolezectví s expozicí Z Českého ráje na vrcholy světa. Vzniklo v rámci programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pod názvem „Pro horolezce neexistují hranice“. Expozice věnovaná nejen pískovcovému lezení, které je s lokalitou Českého ráje nezaměnitelně propojeno, vznikla v revitalizované části areálu Muzea vystavěné v roce 1974 prezentující největší olejomalbu ve střední Evropě. Autorem návrhu malby „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“ včetně úvodní skici byl Mikoláš Aleš a pro Národopisnou výstavu českoslovanskou ji v roce 1895 namalovali V. Bartoněk, V. Jansa a K. Mašek. Plátno o rozměru 8,5 x 10 metrů je v expozici zachováno a stalo se její součástí.
Nové Muzeum horolezectví má tři nadzemní podlaží, je propojeno s hlavní budovou muzea a depozitářem. Nejvyšší část expozice věnované vysokohorskému lezení v budoucnu doplní další, věnovaná fotografu a horolezci Vilému Heckelovi. Expozice tvoří analogii procházky horskou krajinou. Vyrobena je z březové a dubové překližky kotvené do nosných dřevěných profilů. Atypický vložený mobiliář byl vyroben z korianu, doplňuje ho typizovaný mobiliář značky Magis.

Muzeum návštěvníky seznamuje s vývojem a důležitými milníky horolezectví, interaktivní prvky pobaví nejen děti, odhalí mnoho fotografií a originálních pomůcek, které byly doposud jen pokladem jejich zhotovitelů, samotných horolezců.
Z třetího nadzemního podlaží budovy je možné po exteriérové lávce projít do další části areálu. Novou podobu dostal i parter. Je větší, zbavili jsme ho přílepků, byly zde osazeny stromy. Jeho součástí se stala nová elevace sloužící jako místo setkávání nebo hlediště. Parter bude totiž i nadále využíván pro pořádání kulturních akcí města tak, jak tomu bylo v areálu i dříve.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal


Z Českého ráje na vrcholy světa – Muzeum Českého ráje v Turnově
Partneři projektu: Liberecký kraj, Město Bad Schandau
Ideový záměr projektu: PhDr. Vladimíra Jakouběová
Scénář expozice: Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek
Architektonické řešení: hipposdesign – Radim Babák, Ondřej Tobola; spolupráce Ing. Zdeněk Sláma
Design expozice: hipposdesign – Radim Babák, Ondřej Tobola
Inženýring a prováděcí dokumentace: Profes projekt, s.r.o.
Generální dodavatel stavby: Termil, a.s.
Realizace interiéru: M PLUS, spol. s r.o.
Grafické řešení: hipposdesign – Jaroslav Turek
Odborná konzultace: Tomáš Flanderka, MUDr. Zdeněk Konrád, Vladimír Procházka
Náklady: 45 mil. korun, dotace Evropské unie 85 %
Zastavěná plocha: 525 m2
Užitná plocha: 498 m2
Zpevněná plocha: 921 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Pěkné, moc. Pochvala. K.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*