Novostavba rodinného domu

Klient: soukromá osoba Private Individual
Autor Architect:
Jan Roháč
Studie, projekt Study, Project: 2002
Realizace Realisation: 2002-2003
Foto Photographs: Jan Malý, Jan Roháč


Autorská zpráva

Okolní krajina: Mírně zvlněné plochy polí, ostrovy lesů. Čistě obytné území v ochranném pásmu Průhonického parku.
Pozemek: Téměř rovina, rohová parcela na okraji obce (ne na dlouho).
Okolní zástavba: Katalogové domy; z blízkého okolí není na co navázat, možná dům sousedící diagonálně přes křižovatku.
Dům: Dlouhá hmota na ose východ—západ; dům má dvě fasády a dva štíty; severní, vstupní fasáda je hladká, v patře má velké okno — pohled z domu na město Prahu, zároveň pohled zvenku oknem do domu. Jižní fasáda: pravidelně se opakující rastr, odrážející uspořádání místností v domě. Je plastická — prolíná se s venkovním prostorem, je obyvatelným okrajem domu, chrání před deštěm a větrem.
Zahrada: Jazyky vyšší zeleně se vlní od plotu a olizují dominantní dům. Součástí vysoké zeleně je i hmota garáže, porostlá (později) zelení.


Jan Roháč
Bydlení

Pobývání v obytných stavbách. Základní funkce obytných jednotek jsou prověřené a nemění se. Mění se pouze poměry objemů vymezených pro funkce v celku bytové jednotky (dále jen byt — rozumí se tím i rodinný dům). Běžné funkce jsou: vstupování a vystupování zb ytu, hygiena, odpočinek, výroba pokrmů, spotřebovávání pokrmů, údržba, práce, prostory pro krátkodobé ubytování hosta, technické vybavení.
Meze dělení dispozice: — byt je rozdělen do mnoha objemů podle funkcí; — byt má všechny funkce v jednom objemu bez dělicích konstrukcí.

Projektování staveb pro bydlení
Byt má vstup, kterým se vstupuje do domu. Vnitřek domu je dělen cestami na vzájemně propojené prostory. Dobré je, aby ne všechny cesty byly slepé, aby některá cesta byla okružní, po níž můžu postupovat stále dopředu a nemusím se vracet. Nekonečnost. Prostory dávají příležitost pro pohyb (jednu zhla vních potřeb živých organismů). Byt umožní překonávání překážek, pocit napětí zvýšek , zv elkých prostorů, ze stísněných prostorů, z nakloněných ploch…, snadné úpravy prostorů, např. dělením, spojováním, rozkládáním a posouváním. Nové uvědomování si objemů, prostorů. Byt není nikdy dokončen. Nedokončenost. V dobrém domě snadno definuji pozici, rozměr, směr.
Zdá se mi, že se ztrácí význam věcí v bytě a vztah k věcem a k povrchům konstrukcí. Roste význam objemu, prostoru jako prostoru pro činnosti, pocity, příběhy.
Důležité je ukončit projektování a dát prostor uživateli k dotvoření
domácího prostředí. Kdy?
Je dobré tvořit vnitřní prostředí ze základních prvků, ne z polotovarů.
Lze to přirovnat k přípravě pokrmu ze základních surovin oproti ohřívání polotovarů v mikrovlnné troubě.
Fasáda domu je jako oblek, vypasovaná dle vnitřních objemů, zároveň má jasnou formu.
Určité části zakrývá, jiné jsou vidět zvenčí.
Tělo domu je vystaveno zimě, teplu, vlhkosti, tmě, světlu, větru, zatíženíâ?¦, s nimiž se vypořádává jako se zadáním.
Krajina
Zahrada.
Dům se umístí mezi stromy.
Přírodnímu dění v zahradě se ponechá volnost.
Je jiné být venku a být uvnitř.
Dům — teplo, stín, bezvětří, pořádek, neživý prostor, známý prostor, bezpečné překážky pohybu, domácí zvířata, ovladatelné zvuky….. Zahrada — zima, slunce, vítr, pohyb, déšť, nerovnost, živý prostor, neovladatelné zvuky, neznámé osoby, nebezpečná divoká zvěř…
Budoucnost obytných staveb
Strukturu obytných jednotek si představuji, vzhledem k progresivnímu růstu služeb na trhu a jejich finanční dostupnosti pro většinu obyvatelstva, jako obdobu dnešních hotelových komplexů přímo napojených na obchodní a zábavní a rekreační parky, které budou částečným prodloužením obytných prostor bytů. Nové kolektivní domy. V uzavřených bytech budou lidé trávit stále méně času.
Hmota pro výrobu staveb
Na tradičním domě je hodně kvalifikované práce — řemesla. Dům je z materiálů, které vznikaly přírodní cestou (pomalu). Konstrukce tradičního domu lze snadněji upravovat, přetvářet a stále je to tentýž dům. Starý tradiční dům se stárnutím může zhodnocovat, umí stárnout, stárne lineárně.
Moderní dům — je na něm málo kvalifikované práce, je z průmyslově (rychle) vyráběných materiálů, při velké spotřebě energií. Moderní dům z nových materiálů stárne nelineárně, nepředvídatelně, má vyšší míru nevratnosti. Dnešní dům, např. skleněný, kovový, umělohmotný… nové materiály nelze opravovat, lze je vyměnit. Moderní dům je ze součástek, které lze vyměnit, může být stále nový.
Příklad — podlahová krytina: tradiční prkenná podlaha z masivního dřeva, dnešní laminátová zátěžová podlahová krytina potištěná texturou podobající se prkenné podlaze.
Prkenná podlaha se snáze poškodí než laminátová.
Laminátová podlaha vydrží dlouho stejná, jakékoli poškození je nevratné, musí se část vyměnit v celé hmotě, mění nevratně objem při změně vlhkosti vzduchu, teplotě.
Prkennou podlahu lze po opotřebení upravit, může být po dlouholetém používání lepší než nová; změna objemu vlivem vlhkosti je vratná. Forma většiny dnešních staveb je stále tradiční, i když materiály a řemeslo už jsou jiné. Nové materiály se snaží vypadat jako tradiční hmoty. Nové možnosti nových materiálů mění detaily tradičních staveb a dovolují jiné tvarování, které je napodobovaným materiálům cizí. Tak vznikají domy, které se tváří jako tradiční, ale nejsou. Dobré je poznat nové materiály, naučit se jejich výhody, kombinovat je s tradičními, přiznat se k jejich používání.
Stavby by měly využívat vyzkoušených a osvědčených principů a materiálů, zároveň přiměřeně experimentovat s novými materiály a technologiemi.
Dnešní stavební sloh
Princip stavění (výroby staveb) se za celou dobu lidstva radikálně nezměnil. Liší se podle regionů z důvodu dostupnosti materiálů. Významná byla změna masivních (zděných) konstrukcí staveb za lehčí prostorově tuhé krabicové (železobetonové a ocelové) systémy. Ve 20. století bylo vyvinuto mnoho nových materiálů pro vojenský a kosmický průmysl, s vlastnostmi nesrovnatelnými s tradičními materiály. V dnešní době moderního pluralismu se mluví o konci slohů. Dnešní sloh je určen zásadně jinými materiály oproti všem slohům předchozím. Dnešní nové stavby jsou jiné. Nové věci lze na rozdíl od dřívějška ověřovat počítačovým modelem.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*