Nový Jičín hledá městského architekta

Radnice v Novém Jičíně hledá externího městského architekta. Město už zveřejnilo poptávku po této službě na elektronickém portálu veřejných zakázek. Městský architekt nebude zaměstnancem úřadu, ale na základě smlouvy bude poskytovat městu a veřejnosti poradenství a konzultace v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování a památkové péče. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. března 2021.

„Městský architekt bude poradcem a odborný oponentem u významných projektů zpracovávaných pro město z hlediska urbanistického a architektonického řešení. Jeho kritický náhled a neotřelé podněty budou vítány při tvorbě ideových studií a manuálů, s cílem pozvednout stavební kulturu v Novém Jičíně,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici Jitka Pospíšilová.

Externí spolupracovník úřadu bude mít konzultační hodiny jednou týdně a v nich poskytne osobní odbornou pomoc nejen městu, ale i veřejnosti, developerům, investorům a vlastníkům nemovitostí, aby jejich záměry nebyly v rozporu s architektonickým rozvojem a koncepcemi města. Bude v kontaktu zejména se zaměstnanci odborů investičního, bytového, územního plánování, životního prostředí, školství a dalšími, kteří se podílejí přípravě a realizaci investičních záměrů města.

„Bude také dohlížet na důležité projekty, jakými jsou například výstavba nových sportovišť nebo revitalizace sídlišť. Měl by iniciovat vyhlášení architektonických a urbanistických soutěží a ve spolupráci s již vytvořenou komisí architektury nám pomoci nejen s plánováním velkých investic, ale také například veřejného prostoru,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Městský architekt by měl pro Nový Jičín začít pracovat ve 2. čtvrtletí letošního roku. Měl by odpracovat 500 hodin ročně a jeho odměna je stanovena na 750 korun za hodinu činnosti bez DPH.

Zdroj: Městský úřad Nový Jičín

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*