Nový městský park „Hirundo“, Cheb

Investor: Město Cheb za podpory organizace ČEZ
Autoři: Wellgard, Markéta a Petr Veličkovi
Rozloha:
Datum realizace:
Náklady:
Fotografie: Wellgard


Název HIRUNDO je latinským výrazem pro vlaštovku, což symbolizuje prvenství. V tomto případě prvenství investora, který projevil velké pochopení pro formu zadání celého úkolu, zpracování i následnou realizaci. Park tak snese svou kvalitou srovnání s podobnými prostory nejen v rámci regionu.
Řešení vychází především z potřeb obyvatel této části města. V okolí byly postupně zrušeny dětské kouty, které již nevyhovovaly provozu z bezpečnostního a estetického hlediska. Z toho vyvstal požadavek vytvořit nové prostředí, zejména pro děti, které by se stalo vhodným místem pro trávení volného času. Návrh dává vzniknout architektonicky jednotnému, územně souvislému prostoru, který by měl být vhodným doplňkem sídliště a okolních školských zařízení. Místo je určeno ke hrám dětí dvou věkových kategorií, ale zároveň i k poklidnému odpočinku. Celý areál by měl být zdrojem vnitřní pohody a v neposlední řadě poučení. Toto poslání je plněno celkovým uspořádáním, vybavením a výtvarným pojetím.
Jednotícím prvkem parku je motiv stromořadí, ale i sortiment rostlin, parkový mobiliář, systém posedových zídek a v souvislých plochách pochozí trávník. Významným funkčním i estetickým prvkem je systém cest.

Publikováno ve Stavbě č. 4/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*