Nový pavilon Centra akutní medicíny v Kladně

Ve čtvrtek 10. 3. byl slavnostně uveden do provozu nový pavilon Centra akutní medicíny Oblastní nemocnice Kladno. Autorem stavby je atelier DOMY spol.s r.o. Na realizaci této významné novostavby se podílela Energie-stavební a báňská a.s. ve sdružení s firmou Metrostav, Puro-klima a Hospimed.

Několik zajímavých čísel z průběhu stavby:
857 dnů výstavby (3.11.2008 – 10.3.2011)
18 techniků řídilo stavbu (za Energii ředitel projektu Petr Linksfeiler)
půdorys budovy 90×25 m, výška 22 m
25000 m3 přemístěno zeminy
4000 m3 objem základové železobetonové desky stavby
8500 m3 železobetonu na skeletu stavby
12 výtahových šachet
30 000 m2 omítek a stěrek
20 000 m2 sádrokartonových příček
3,5 km vodovodu
1,5 km kanalizace
300 km silnoproudých, slaboproudých a datových kabelů
113 kontrolních dnů investora
160 koordinačních jednání


Novostavba centra akutní medicíny je pětipodlažní objekt podél ulice Čs.armády. Zvolené území těsně navazující na štíty krátkých křídel monobloku je optimální pro rozvoj nemocnice, pro dobré napojení na stávající monoblok a pro řešení dopravy v areálu. Soustředění akutních složek nemocnice do jednoho objektu přispívá nejen k dokonalé organizaci a ekonomice provozu, ale také umožní dobré a bezkolizní začlenění starého monobloku do systému, jeho uvolnění pro převážně lůžkové jednotky a ambulantní provozy.. Naopak novostavba, která, tak jak vyžadují hygienické předpisy, je plně klimatizovaná, je pro starý monoblok hlukovou bariérou, která odstíní čtyřproudovou komunikaci. Vybudováním novostavby došlo k zásadní proměně dopravního řešení areálu. Vstupy a vjezdy do nemocnice jsou diferencovány : Pacienti k emergentnímu a akutnímu i běžnému příjmu vjezdem z ulice ČS armády, návštěvy, ambulanti (ale variantně i běžný příjem) a zaměstnanci dnešním vjezdem z ulice Vančurovy. Pěší pacienti a návštěvy mohou použít oba vstupy; před hlavním vstupem v ulici Čs.armády je upravena stávající zastávka MHD.

V novostavbě jsou soustředěny tyto provozy:
– centrální operační sály
– jednotky intenzivní péče
– anesteziologicko – resuscitační oddělení
– centrální příjem
– emergentní a akutní příjem
– radiodiagnostika a funkční diagnostika
– jednodenní hospitalizace
– centrální sterilizace

Integrování a propojení novostavby s monoblokem a současně zabránění průchodnosti jeho jednotlivých sekcí je docíleno vybudováním neutrální páteřní chodby po celé výšce západní strany části B monobloku.

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet. Doplňkové konstrukce jsou ocelové.


Centrum akutní medicíny – rozmístnění pracovišť :
přízemí
V přízemí jsou umístěny hlavní vstupy do nemocnice: jeden vstup pro akutní a emergentní příjem, druhý pro centrální příjem a návštěvy. Oba vstupy jsou součástí předpolí nemocnice od ulice ČS armády. Emergentní příjem obsahuje jeden zákrokový sál, sádrovnu, 6 expetačních lůžek a nezbytné zázemí. Mezi oběma vstupy jsou v rámci flexibilního využívání umístěny ambulance včetně ambulancí stomatologie, které mohou sloužit jak pro akutní tak centrální příjem pacientů. Ve stejné poloze je radiodiagnostické oddělení, které obsahuje CT, magnetickou rezonanci, 2x RTG a 2x sono. V návaznosti na hlavní vstup je umístěn administrativní příjem a odběrové pracoviště. Součástí vstupní haly jsou služby pacientům, občerstvení, malý obchod a lékárna.
1.patro
V tomto podlaží je umístěno oddělení jednodenní hospitalizace (13 lůžek) , invazivní vyšetřovny trávicího traktu, pracoviště angiologie a malé kardiocentrum.
2.patro
V celém jsou soustředěna lůžka intenzivní medicíny a to neurologická JIP (10 lůžek) a interní JIP (12 lůžek), která je dělená na metabolickou a kardiologickou. Na emergenci v přízemí navazuje přes západní vertikálu anesteziologicko – resuscitační oddělení ( 8 lůžek).
3.patro
V tomto podlaží je centrální operační trakt a JIP chirurgická a ortopedická. Je zde navrženo 6 operačních sálů, které jsou rozděleny na 2 sály superčisté (ortopedie a neurochirurgie), na 3 sály aseptické a 1 sál septický.
4.patro
Budou zde umístěna technická zařízení, především klimatizace, chlazení a centrální velín.
suterén
V přímé vertikální vazbě na COS je navržena centrální sterilizace. Ta je v poloze, která současně umožňuje napojení na suterénní dopravní systém s možností zásobovat sterilním materiálem další objekty, odvážet použité prádlo a přivážet vyprané zpět. Na východní straně je navržen centrální hospodářský dvůr, ve kterém je soustředěn příjem veškerého materiálu a odvoz odpadu z celého monobloku. V západní části jsou umístěny centrální šatny pacientů. Zbylé prostory jsou zaplněny strojovnami a technickým zázemím.Zdroj: .Jan Topinka / Atelier
DOMY spol.s r.o.


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*