Nový portál o lidové architektuře nabízí historii sídlení v ČR

(ČTK) – Historii sídlení v českých zemích i dějiny bydlení představuje nový internetový vzdělávací portál lidova-architektura.cz. Stěžejní pozornost věnují autoři dějinám lidové architektury na pozadí velkých architektonických slohů od gotiky po secesi. Zároveň nabízejí seznam rezervací, zón a památek UNESCO či muzeí a skanzenů v České republice. Čtenáři se mohou ale také dozvědět, jak postupovat při opravách domů nebo chalup.


 

Portál uvádí mimo jiné i historický vývoj vesnických sídel, historii osídlení krajiny od pravěku po moderní dějiny první poloviny 20. století a lidové architektury a staveb pro bydlení nejrůznějších sociálních forem. Popisuje stavební materiály používané ve venkovském prostředí a historické konstrukce od nejstarších forem příbytků po stavby první třetiny 20. století.

Historie vesnických sídel z pohledu urbanistických forem poukazuje na příklady, s nimiž se lze na území ČR setkat. Uvádí třeba také stavebně-historický vývoj domů včetně vývoje otopného zařízení. Autoři neopomínají ani na archivní prameny, a to zejména ke katastrům a mapám.

Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér staveb i stavební prvky, jako jsou vrata, dveře nebo okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně – nábytek, kamna a sporáky.

Pozornost portál věnuje také stavebnímu materiálu používanému na stavby ve venkovském prostředí, příkladem je sláma, hlína, dřevo, kámen, keramika, kov a sklo. Připomíná, že k venkovu patřilo mnoho rukodělných profesí, jako jsou doškáři, lepiči, tesaři, kameníci nebo skláři. Zaměřuje se také na problematiku ochrany tuzemských památek, národopisná muzea a skanzeny, včetně jejich seznamu, jenž obsahuje i pravidelně pořádané kulturní akce.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*