Nový program obvodových a vnitřních stěn LindabConstruline (FERMACELL)

Fotogalerie ke článku (3)

Celá fotogalerie (3)

Nové nosné obvodové a vnitřní stěny Lindab se sádrovláknitými deskami FERMACELL prošly úspěšně zkouškami požární odolnosti.

Získat více vnitřního prostoru při stejné zastavěné ploše je přání všech uživatelů budov. Ve skeletových budovách je řešením použití lehkých stavebních konstrukcí nejen na vnitřní příčky, ale i na obvodový plášť budovy. Samozřejmě při zachování nebo zlepšení tepelně technických, požárních a akustických požadavků, které jsou na ně kladeny. Pro splnění těchto požadavků byl vyvinut firmami Xella a Lindab program obvodových a vnitřních stěn LindabConstruline (FERMACELL), který přináší investorům zvýšení užitné plochy budovy, zlepšení akustických parametrů stěn, vysokou požární odolnost a tepelný odpor obvodových stěn, nízkou hmotnost všech konstrukcí a krátké termíny výstavby díky vysoké rychlosti montáže suchým procesem.

Obvodová stěna se skládá ze sádrovláknitých desek FERMACELL a nosné spodní konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných ocelových profilů LINDAB SKY a RY. Prostor mezi profily je vyplněn minerální izolací v celé šířce a z vnitřní strany je provedena parozábrana. Před ní je instalační prostor tvořený z profilů LINDAB RZ pro jednoduché protažení všech instalací bez porušení parozábrany, případně doplnění další vrstvy tepelné izolace . Na tyto vodorovné profily Lindab je připevněna sádrovláknitá deska FERMACELL, která je na profily LINDAB připevněna i ze strany exteriéru. Celková tloušťka nosné stěny se dvouvrstvými deskami FERMACELL z obou stran je 175 mm, u jedné vrstvy desek FERMACELL z obou stran pak dosahuje tloušťka stěny 150 mm. Úspora v tloušťce obvodové stěny představuje — při srovnání s cihlami PTH 44 P+D — a při ceně 25.000 Kč/m2 plochy zisk pro stavebníka minimálně 2.200,- Kč na každý běžný metr obvodové stěny. Další výhodou (při 50 mm tloušťce vnějšího zateplovacího systému) je mimořádně nízký součinitel prostupu tepla U=0,162 W/Km2, což je hodnota vhodná pro nízkoenergetickou výstavbu. Tato hodnota představuje nezanedbatelnou úsporu v nákladech na vytápění a větší vrstvou izolace na fasádě ji lze dále výrazně vylepšit.


Obvodové a vnitřní stěny a stropy LindabConstruline (FERMACELL) prošly v červnu 2008 (stěny) a březnu 2009 (stropy) zkouškami požární odolnosti. Zkoušky probíhaly ve zkušebně FIRES Batizovce a podle Protokolu o klasifikaci požární odolnosti PKO—09—006/ AO 204 vykázaly sledované vlastnosti obvodových stěn — nosnost, celistvost a izolace — požární odolnost 71 minut bez porušení (zkouška byla ukončena v 72. minutě). Nosné obvodové stěny se dvěma vrstvami desek FERMACELL (15 + 12,5 mm) jsou tak podle tohoto protokolu z vnitřní strany konstrukcemi typu REW 60 DP1, z vnější strany pak REI 60 DP1. Vnitřní stěny jsou konstrukcemi typu REI 60 DP1. Protokol PKO-09-005/AO 204 potvrdil, že konstrukce s jednou vrstvou desek FERMACELL tl.15 mm jsou konstrukcemi typu REI 30 DP1 — zkouška byla ukončena ve 40. minutě. Březnové zkoušky stropních konstrukcí LindabConstruline (FERMACELL) osvědčily požární odolnost REI 60 DP1.


Lindab a FERMACELL jsou tak prvními výrobci v Evropě, kteří mají zkoušky na nosné stěny a stropy dle platných evropských norem. Tyto zkoušky navíc prokázaly vynikající chování materiálů a produktů Lindab a FERMACELL z hlediska požární odolnosti. Bližší informace najdete na www.lindab.cz nebo www.fermacell.cz

Zdroj: TZ Lindab, 28.5.2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*