Obchodní dům OMEGA

Fotogalerie ke článku (7)

3 NP

3 NP

1 NP

1 NP

Řez podélný

Řez podélný

Řez příčný

Řez příčný

Situace

Situace

13cmyk

13cmyk

7cmyk

7cmyk
Celá fotogalerie (7)

Adresa: Náměstí Svobody 9, Brno
Investor: Amadeus real, a. s.
Autor: Kuba, Pilař architekti — Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
Spoluautoři: Radek Sládeček, Vít Košťál, Kateřina Jechová, Lukrécia Lachmanová
Projektant: Studio Hangár Karlovy Vary — Vladimír Tůma, Antonín Juštík
Statika: SICON, s. r. o.
Dodavatel: Krušnohorská stavební, spol. s r. o.
Termíny: projekt 2004, realizace 2004-2005
Plocha stavebního pozemku: 1190 m2
Zastavěná plocha: 1190 m2
Celková podlahová plocha: 5849 m²
Celkový obestavěný prostor: 27 203 m3
Náklady na m² podlahové plochy: 27 355 Kč/m²
Náklady na m³ obestavěného prostoru: 5 880 Kč/m³
Celkové náklady: 160 mil. Kč
Nosná konstrukce: železobetonový montovaný skelet
Konstrukce podlah: zmonolitněné prefabrikované dílce + teraco v ploše komunikací
Autor fotografií: Filip Šlapal


Stavba měla poměrně složitý vývoj což je dáno tím že došlo ke změně investora během přípravy výstavby. Architektonickou soutěž, ve které jsme získali 1. cenu vypsala firma Unistav a.s. v roce 2001 v souladu s vyhláškou města Brna. Následně se však firma Unistav rozhodla nerespektovat výsledek soutěže a rozpracovat návrh architektů Černo — Furuichi který v soutěži obdržel odměnu. Po neshodách s NPÚ, hygienou a majiteli sousedních pozemků se ukazuje že nelze provést zástavbu v předpokládaném objemu, Unistav a.s. žádá slevu z ceny pozemku, město Brno nesouhlasí a vypisuje novou obchodní soutěž na investora zástavby. V nové obchodní soutěži získala parcelu firma Amádeus real a.s. Nový investor má zájem stavět objekt se stejnou náplní ale s výrazně menším stavebním programem. Návrhem stavby nový investor pověřil náš ateliér s tím, že na projektu bude participovat architektonická kancelář Studio Hangár Karlovy Vary, se kterou investor trvale spolupracoval. Ačkoliv se zprvu spolupráce jevila jako téměř nereálná z důvodu odlišného architektonického názoru, dospěli jsme postupně ke korektnímu způsobu spolupráce s hlavním inženýrem projektu ing. Tůmou. Nové zadání se samozřejmě promítlo do architektonického řešení stavby — hmota stavby ve dvorním traktu se snížila na 3 nadzemní podlaží, fasáda do náměstí Svobody má 6 nadzemních podlaží shodně s původním řešením avšak v 3. až 6. podlaží jsou umístěny byty, které byly v soutěžním návrhu až nad hmotou fasády ve druhém plánu. Naší snahou bylo pojednat fasádu do náměstí jako jednu kompaktní hmotu bez funkčního členění na komerci a byty. Tím samožřejmě vzniká problém nalezení struktury, která obě funkce pojme.

Podstatnou roli při návrhu stavby hrály finance — stavba je postavena za necelých 6 tis. Kč/m2! To se bohužel promítlo do kvality některých subdodávek a materiálů — s řemeslným provedením fasád jsme spokojeni (Megamont s.r.o.), to však nelze říci o vnitřních výkladcích v pasáži (zoufalá firma Steko HP s.r.o.). Dokázali bychom si představit i jiné podhledy než nejlevnější a nepraktičtější rastr na světě 60/60cmâ?¦..

Interiér stavby je bohužel zamořen živelným všude přítomným výlepem reklam a podobným balastem — to už je ovšem věcí investora, jak dokáže nastavit a udržet pravidla užívání stavby nájemníky.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*