Obec přátelská rodině pomáhá realizovat nové projekty

V Praze 22. června — Jedinečnou šanci obcím, jak realizovat nové projekty, dává soutěž Ministerstva práce a sociálních věcí a Stálé komise pro rodinu PSP ČR – Obec přátelská rodině. Celkem sedm miliónů korun si mezi sebe rozdělí obce, které se umístí na prvních třech místech v každé ze šesti velikostních kategorií.

Například vítězství v kategorii nad padesát tisíc obyvatel přinese obci mimo jiných výhod i neinvestiční dotaci ve výši jednoho milionu korun. 

V době, kdy se menší obce cítí být znevýhodněné v systému přerozdělování veřejných prostředků, může odměna získaná v soutěži Obec přátelská rodině pomoci s realizací některých projektů, na které by jinak nebyly prostředky. Většina z obcí, které zvítězily v prvním ročníku, už svého nároku na neinvestiční dotaci využila. Family point, internetový informační portál, zvýhodněné rodinné jízdné, rodičovské kurzy — to jsou jen některé projekty realizované i díky úspěchu v soutěži. Spojuje je jedno — podpora rodiny a občanů.

Největší z oceněných měst — Brno – představilo v polovině května svůj první Family point, tedy místo, kde budou moci obyvatelé města získat potřebné informace týkající se problematiky rodin a jejich potřeb. Jablonec nad Nisou díky odměně v soutěži pro změnu spustil projekt zlevněné rodinné víkendové jízdenky městskou autobusovou dopravou. Vznikl také kvalitní internetový portál, ve kterém lze najít mnoho informací a rad k rodinné problematice. V Dubu u Prachatic budou finance rozděleny mezi větší množství aktivit. Ať už půjde o kurzy zdravého vaření pro rodiče, podporu místního pěveckého sboru, dětské tábory nebo modernizaci sportoviště. Další část bude směřovat do vybavení mateřského centra.

Ambiciózní plány pro využití získané dotace má také Dobříš. Jedná se například o podporu rodinných společenských akcí, jako jsou Májové a Svatováclavské slavnosti, slavnostní otevření dětského hřiště či oslavy 14. výročí knihovny. Peníze půjdou také do rozličných kampaní: Táta dneska frčí, Den Země, Den rodin, Den bez úrazu nebo Evropský týden mobility. Darkovice nasměrují dotaci do podpory spolků a sdružení, které se podílejí na realizaci pro-rodinných aktivit v obci. Vítězství v soutěži mělo pro Darkovice, kromě nezanedbatelného finančního ohodnocení, i další přínos. Spolky, sdružení občanů a výbor pro rodinu, kulturu a sociální záležitosti při obecním úřadě to podnítilo k ještě větší aktivitě a vymýšlení nových nabídek pro občany, zejména pak rodiny.

Soutěž Obec přátelská rodině je výjimečnou možností pro občany i zastupitele. Zajímá se o komplexní řešení kvality života rodin na vesnici a ve městech. Na jedné straně hodnotí aktivitu obcí, zastupitelstev i zapojení samotných občanů, na straně druhé přináší možnost seznámit se s dalšími pozitivními příklady rozvoje. V neposlední řadě přináší prostřednictvím neinvestičních dotací možnost realizovat nové projekty.

Soutěže se může zúčastnit každá obec, v rámci statutárních měst územně členěných na městské části či obvody také dotyčná městská část či obvod, České republiky. Starostové a starostky, primátorové
a primátorky mohou vyplněné formuláře, které jsou k dispozici na stránkách www.obecpratelskarodine.cz , zasílat na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí až do 31. července 2009.

Vyhlašovatelé a partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu Parlamentu Poslanecké sněmovny, Asociace center pro rodinu, Síť mateřských center v ČR.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*