Obecní úřad Ostrožská Nová Ves

Areál Obecního úřadu tvoří tři budovy, propojené vnitroblokem. V přední nižší části se nachází přepážková hala prosvětlená stropním světlíkem s provozy pošty a úřadu, která slouží také jako foyer pro víceúčelový sál v době konání kulturních a společenských akcí.  Novostavba objekt člení na vyšší a nižší část. Fasádu má z pískovcových desek s nepravidelně rozmístěnými okenními otvory.Třípodlažní část do ulice Záhumení tvoří kanceláře a jednací místnosti se zázemím a vertikálním propojením. Střecha slouží jako vyhlídková terasa.
Zadní jednopodlažní část vyplňuje obřadní síň.
Hlavní vstup do obou objektů zvýrazňuje zavěšená markýza, která slouží zároveň jako balkon úřadu. Vizuálně oba objekty propojuje a tvoří nástup do vnitrobloku.
V sále rekonstruovaného kina bylo ponecháno členění na jeviště a hlediště. Zbylé prostory tvoří zázemí účinkujících, toalety, technické místnosti. Hmoty sálu a zadní části jsou omítnuty s barevným akcentem tektoniky objektu.
Jednopodlažní objekt knihovny, obrácený do ulice má omítnutou fasádu a sedlovou střechu. Svůj význam zdůrazňuje pouze soudobými detaily. Halový prostor s hlubokou dispozicí prosvětlují střešní světlík a vnitřní atrium.
Zahrada propojuje objekty ve vnitrobloku pomocí teras a dlážděných ramp.

Zdroj tepla a chladu, příprava TUV: tepelné čerpadlo země/voda. Voda ze studny se využívá k závlaze zahrady a ke splachování toalet.

Autorská zpráva

Autoři: Ing. arch. Jan Lapčík, Ing. arch. Michal Pešák

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*