Obnova činžovního domu

Dům stojí v bloku z přelomu devatenáctého a dvacátého století na pražských Vinohradech. Vybudován byl v secesním stylu podle projektu Karla Čížka stavitelem Janem Očenáškem. Jeho uliční fasáda míří na jih, dvorní fasáda do severního vnitrobloku. Jedná se o zděný trojtrakt se schodištěm uprostřed dvorního traktu, má čtyři nadzemní podlaží a suterén.
Kromě rekonstrukce fasád a společných prostor domu včetně schodiště jsme navrhli půdní vestavbu a přístavbu výtahu na dvorní fasádě. Výška hřebene střechy zůstala zachována. Výtah jsme navrhli jako samonosnou ocelovou věž se skleněnou fasádou, která se dotýká balkonů. Secesní jižní fasáda byla opravena tradiční technologií štukové omítky v původní historické barevnosti. Špaletová okna se opravila a repasovala, u vnějších okenních křídel jsme zvolili dvojskla. Dvorní fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny s povrchem z tenkovrstvé omítky.
V prostoru schodiště jsme obnovili historické štukové omítky. Původní, částečně poškozené dlažby byly opraveny a doplněny kopiemi původních dlaždic. V domě se dochovala řada uměleckořemeslných prvků, zejména na uliční fasádě a v prostoru vstupní haly a schodiště. Tyto prvky byly zachovány a renovovány.
Půda o ploše 208 m2 a objemu 670 m3 nebyla využívána, zadáním byl prostorově a dispozičně velkorysý byt se zázemím a terasou. Uliční polovina krovu byla rekonstruována a zachována viditelná uvnitř interiéru, do střešní roviny jsme doplnili čtyři dvojice střešních oken. Severní polovina střechy byla zvednuta jednopodlažní nástavbou a vikýřem, vzniklo tak šesté částečné podlaží. Severní polovina půdní vestavby má novou nosnou konstrukci, ocelový skelet osazený na nosných zdech. Stropy jsou z trapézového plechu vylitého železobetonem.  Konstrukce krovu střechy je ocelová s dřevěnými krokvemi. Vikýř navazuje na terasu nad nástavbou. Okna a jejich členění vychází z proporcí oken dvorní fasády.
Půdní vestavba je přístupná z poslední podesty schodiště. Ze vstupní haly ve spodním podlaží (5. NP) se vchází do obytného pokoje a hlavního dvojpodlažního prostoru s kuchyňskou linkou a sociálním zázemím. Z obytného prostoru je přístupná ložnice s vlastní koupelnou. Po otevřeném schodišti se vychází do horního podlaží, kde se nachází další ložnice, pracovna a koupelna. Z pracovny a ložnice je přístupná terasa s venkovní sprchou.

Konstrukční řešení:
Střecha domu je sedlová, její nosnou konstrukci tvoří stojatá stolice s vrcholovou a s mezilehlými vaznicemi. Plné vazby doplňují šikmé vzpěry, které jsou spolu s ostatními sloupky vynášeny vaznými trámy uloženými na nosné zdivo. Konstrukce krovu směrem do dvora byla odstraněna a nahrazena novou, včetně vložené stropní konstrukce. Směrem do ulice je konstrukce krovu zachována.
Skladby podlah nad 4. NP byly z akustických důvodů navrženy jako těžké plovoucí konstrukce. Nad částí vestavěného 5. NP je nová stropní konstrukce z ocelových nosníků.
Střešní konstrukce směrem do dvora byla demontována včetně krytiny a nahrazena novou. Konstrukce krovu směrem do ulice je zachována, nová část krovu do dvora byla napojena na stávající krokve. Nad 6. NP je střešní konstrukce plochá, tvoří ji ocelové průvlaky, uložené na sloupky. Mezi ocelové průvlaky byly vloženy dřevěné stropnice, které vynášejí zkrácené stávající krokve.

Autorská zpráva

 

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zajímalo by mě, jestli existuje možnost zřízení bezbariérového přístupu k výtahu ve dvoře tak, aby nedošlo ke zničení estetiky takovýchto vstupních hal a schodišť.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*