Obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích

Základní princip architektonického řešení byl založen na vytvoření soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení, s ohledem na celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost a s odpovídající mírou uživatelského komfortu. Řešení vycházelo ze stávajícího stavu s přihlédnutím na aktuální potřeby – provozní, funkční i kompoziční.
Zásadní proměnou prošla cestní síť, která reaguje na místní pěší tahy a potřeby spojnic důležitých veřejných budov v hierarchickém členění. Parkem jsou vedeny dvě hlavní diagonální cesty doplněné odpočívadly s mobiliářem, které dotváří vedlejší cestní síť. Ve střední části parku se nachází polyfunkční parter jako srdce celého území. Integruje jednotlivé aktivity, je místem setkávání i místem kulturního zázemí. Parter doplňují vodní prvky a mobiliář.
Hřiště poblíž kavárny prošlo úpravou povrchů a doplněním kvalitního mobiliáře. Hřiště v severovýchodní části bylo odstraněno a volný prostor se využívá pro herní prvky z akátových kůlů, lanovou pyramidu a rámovou houpačkou. Sportovní hřiště v jihovýchodní části za kostelem bylo modifikováno, byl položen nový kryt a doplněno vybavením.
Pro studenty vznikl v západní části „gymnaziální“ altán, který jsme pojali jako místo setkávání nejen mladší generace návštěvníků. Jedná se o výtvarně zpracovaný atypický objekt z akátových kůlů, dubových hranolů a fošen.
Dominantní úpravou bylo začlenění stávajícího pomníku do nově vytvořené kompozice parku. Vzniklá terénní modelace oseta bohatě kvetoucí bylinnou směsí citlivě poukazuje na pietu místa. Osobitost dodává Jiráskovým sadům záměrná barevnost, originální prvky využívající úryvky z díla básníka K. H. Máchy a hravý souřadnicový systém s piktogramy.

Autorská zpráva

Autoři: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Radka Táborová, DiS.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*