Obnova průčelí městského domu Kamerál v Plzni

Rozsáhlou rekonstrukci průčelí jedné z nejvýznamnějších empírových staveb na území města nechala udělat plzeňská radnice. Dům v Kopeckého sadech 11, jenž je kulturní památkou, získal zpět původní architektonickou podobu. Při obnově byla mimo jiné zvolena vápenná technologie opravovaných omítek včetně nátěru, jehož odstín odpovídá úpravě z období kolem roku 1900, původní zdobnou podobu získalo kovové zábradlí i další prvky. Rekonstrukce vyšla na 3,8 milionu korun včetně DPH.

„Název domu pochází z německého slova kamerale, které znamenalo státní finanční hospodářství, v tomto případě sídlo finančních a celních úřadů, později uváděných jako finanční ředitelství. Městský dům c. k. kamerálních úřadů byl postaven v roce 1844 jako mohutná úřední budova zaujímající svým uličním průčelím polovinu bloku ve Štěpánských sadech, což jsou dnes Kopeckého a Smetanovy sady,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa, jenž má na starost památkovou péči.

Dům nechal postavit pro město plzeňský knihař a knihkupec Vojtěch Hässler, jenž v roce 1835 vyhrál v dobročinné vídeňské loterii. Objekt postupně sloužil obecné a měšťanské chlapecké škole, současně i obecné škole pro dívky. Dívčí škola později ustoupila výstavbě budovy Měšťanské besedy, která nahradila západní část budovy Kamerálu. Chlapecké školy v objektu zůstaly do roku 1934, poté byl v budově až do roku 1949 Městský vyživovací úřad, následně tam do roku 1991 sídlil státní podnik Stavoprojekt. Nyní jsou v objektu plzeňské magistrátní úřady.

Rozsáhlá rekonstrukce průčelí budovy začala v říjnu 2014, skončila letos v červnu. „Snahou bylo zachovat provozní dispoziční vztahy úřední budovy, současně však v nejvyšší možné míře obnovit původní architektonickou podobu,“ řekl Petr Bukovský z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Obnově, pro kterou zpracoval projekt architekt Jiří Opl z projektové kanceláře Atelier Soukup, předcházely podrobné průzkumy. „Díky nim byly zpřesněny rekonstrukční práce na profilacích jednotlivých říms, jichž bylo na průčelí rozpoznáno 19 různých druhů,“ dodal Petr Bukovský. Součástí náročných řemeslných štukatérských prací byla například obnova takzvaných volutových konzol v hlavní korunní římse a také odlévané mohutné volutové konzoly, která podepírá balkonovou kamennou desku. Během obnovy odborníci z průčelí odstranili zbytky po dřívějším přímotopném plynovém vytápění budovy a další doplňky, které narušovaly vzhled budovy.

Při práci nalezli restaurátoři zlomek zdobného meandru ve spodní části litinového zábradlí balkonu, díky tomu mohlo být zábradlí obnoveno do původní zdobné podoby. Ukázalo se, že budova měla v historii několik různých barevných variant, avšak vždy v jednom odstínu, odpovídajícím jejímu slohovému pojetí.

Rekonstrukci provedla stavební společnost SILBA – Elstav  s r. o. 
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*