Obvodová stěna Protect Wall

Firma Knauf byla vždy průkopníkem technicky sofistikovaných řešení a ucelených systémů s jasně definovanými vlastnostmi. Nejinak tomu je i v případě obvodové stěny Protect Wall určené pro dřevostavby, kterou Knauf vyvinul ve spolupráci s firmou Natur Haus a VVÚD (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s. p.). Cílem bylo vytvořit a hlavně vyzkoušet difúzně otevřenou stěnu, která využije technologie a know-how firmy KNAUF v oblasti suché výstavby i omítkových systémů.


Princip Protect Wall

Jedná se vpodstatě o obvodový plášť složený z dřevovláknité izolační desky a nosné zavětrovací sádrokartonové desky Knauf Diamant. Toto řešení, které na trhu zatím nikdo nevyzkoušel, mělo několik úskalí, jež bylo nutné vyřešit. Musela být vyvinuta vhodná lepicí a armovací stěrka Uniritmo na dřevovláknitou desku, která nabídne dostatečně nízký faktor difuzního odporu při zachování přídržnosti na tomto izolantu, a současně byla navržena vhodná sádrokartonová deska s jednoduchým zpracováním a mechanickými vlastnostmi desek sádrovláknitých potažmo dřevotřískových. Lepicí a armovací cementová stěrka Knauf Uniritmo funguje s dostatečně nízkým difuzním odporem (v tomto případě µ = 11) na vnější straně dřevovláknité desky a zároveň si zachovává lepicí a armovací vlastnosti jako nosič finální omítky (silikonové omítky Knauf nebo minerální omítky Knauf Kbelorit).

Aby byla zaručena 100% funkčnost obvodové stěny, bylo nutné najít nehořlavý materiál, který dokáže zajistit rámovou tuhost, bude možné jej snadno zpracovat a bude navíc cenově přijatelný. Tímto materiálem se stala sádrokartonová deska Knauf Diamant 15 mm, která je v této skladbě použita pouze z vnitřní strany rámu.
Proč vlastně dělat difuzně otevřenou konstrukci s izolantem z dřevovláknitých desek? Důvod je prostý. Na trhu je mnoho variant s EPS a minerální vatou a možnosti vývoje jsou v tomto směru prakticky vyčerpány. Cílem konstrukční varianty Protect Wall bylo využít montážních výhod tuhé dřevovláknité izolační desky s vysokou objemovou hmotností a podstatně větší odolností vůči povětrnostním podmínkám v čase montáže ve srovnání s hmotami na bázi čedičové vaty, která musí být vždy lepena nebo mechanicky kotvena k plošnému podkladu. Dřevovláknitá deska je naopak pouze mechanicky upevněna (přistřelena) k svislým nosným KVH hranolům a zajišťuje tak montážní tuhost celé stěny. Z vnitřní strany zajišťuje ochranu dřevěného rámu proti ohni kombinace desky Knauf Diamant 15 mm a instalační předstěna z CD profilů a desky Knauf White 12,5 mm. Tato základní varianta vnitřního opláštění může být vždy zaměněna za desku požárně i mechanicky hodnotnější (např. desky Knauf RED, Knauf Diamant, Knauf Vidiwall atd.).

Požární odolnost a další výhody
Požární odolnost této konstrukce je klasifikována hodnotou REI 120 – čili 2 hodiny plného působení požáru a to se zkouškou z obou stran. Neméně revoluční je i fakt, že v dutině mezi KVH hranoly a ani v předsazené stěně není minerální izolace (ani skelná ani kamenná), ale je zde použita foukaná, resp. stříkaná celulózová izolace Climacell, která je klasifikována ve třídě reakce na oheň D dle ČSN EN 13 501. Dalo by se tedy říci, že stěna je složena, až na dvě sádrokartonové desky, ze dřeva a papíru, a přesto dosahuje neuvěřitelné požární odolnosti 120 minut.

Aby byl zajištěn správný postup montáže a používání této unikátní konstrukce, vypracovala firma Knauf pro tuto stěnu ve spolupráci s VVÚD Směrnici pro výstavbu a provádění konstrukce Protect Wall. V této směrnici jsou popsány jednotlivé kroky a technologické postupy, která mají zajistit, že zákazník dostane skutečně to, za co si zaplatil, včetně velmi důležitého blower-door testu, který zjistí míru těsnosti vnější obálky budovy.
 
Obvodová stěna Protect Wall má mnoho dalších výhod. Kromě požární odolnosti REI 120 nabízí velmi slušné akustické parametry (61 dB) a teplotní fázový posun až 14 hodin díky velké tepelné kapacitě použitých izolačních materiálů na bázi celulózového a dřevěného vlákna. Samozřejmě při správném dimenzování vnitřní dutiny (pouze volbou jiného průřezu nosného prvku) lze tuto stěnu použít i jako obálkovou vrstvu pro pasivní domy a to při minimálních nárocích na zastavěnou plochu.

Další informace o produktech Knauf najdete na www.knauf.cz.


podle podkladů společnosti Knauf 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*