Obytný soubor Kajetánka

V blízkosti historické usedlosti Kajetánka v Praze na Břevnově vznikl obytný soubor, který sdílí park společně s historickými budovami. Součástí návrhu byla rekonstrukce historické vily, oranžerie a zahradního domku, dále také úprava parku, rybníka a komunikací.
Rezidenční projekt nabízí byty ve čtyřech nových a jednom rekonstruovaném objektu. Vila Kajetánka zůstala z dispozičního hlediska zachována, dominantním prvkem je stále prostor haly a salonků po obou stranách schodiště. Hlavním účelem těchto interiérů je dnes kulturní využití, předpokládá se však i restaurační či kavárenský provoz. V přízemí je proto kuchyně s příslušným zázemím, v patře administrativní blok pro vedení objektu. Hygienické zázemí je v obou podlažích v severozápadní části budovy.

Obnova historických budov
V rámci rekonstrukce bylo sanováno nosné smíšené zdivo, které se muselo vysušit, zbavit solí a ochránit proti ataku vlhkosti. V případě, kdy bylo nutné zdivo doplnit, se použil původní materiál, získaný při bouracích pracích. Dřevěné trámové stropy byly v důsledku dlouhodobého zatékání srážkové vody a napadení dřevokaznými houbami fatálně poškozeny, takže je autoři rekonstrukce nahradili železobetonovou deskovou konstrukcí. Klenbové stropy jsou vyspraveny klasickými zednickými metodami a přespárovány. Na fasádě se restaurovaly kamenické prvky. Geometrické řešení šambrán, pilastrů a římsy zůstalo zachováno – doplňované části se profilovaly pomocí šablon, sejmutých ze zachovaných částí fasády.
Zahradní domek u vstupu do areálu má obvodové nosné zdivo stažené novým monolitickým železobetonovým věncem. Vodorovné nosné konstrukce jsou kompletně vyměněny, římsa v úrovni krovu byla staticky zajištěna. Nová konstrukce krovu zachovala původní koncepci řešení, realizována byla ze smrkového hraněného řeziva s doloženou vlhkostí nosných konstrukcí na úrovni maximálně 14 %.
Oranžerie byla v průběhu 19. století přestavěna pro obytné účely a stejnému účelu slouží i po rekonstrukci. Nové byty s vlastními předzahrádkami jsou vícepodlažní – v krajních křídlech objektu mají tři úrovně (dvě podlaží a obytné podkroví), byt v rondelu má podlaží tři plus obytné podkroví.
Základové konstrukce byly podchyceny tryskovou injektáží, v rámci injektážních prací došlo i ke zpevnění kamenných základových pasů vápenným mlékem. Svislé nosné konstrukce se musely vysušit a zbavit solí, doplněny byly monolitickými železobetonovými stěnami a sloupy. Z dřevěných trámových stropů se zachovaly jen nosné trámy. Monolitické stropní desky, uložené do stávajících svislých nosných konstrukcí prostřednictvím kapes, jsou s balkonovými deskami propojeny prvky Isokorb, sloužícími k přerušení tepelného mostu v této oblasti konstrukce. Konstrukce nového krovu zachovává původní geometrii zastřešení. Krov vytváří soustava ocelových rámů s dřevěnými vaznicemi a krokvemi. Původní zůstal i výraz fasády, restaurovaly se kamenné části a profilované omítkové prvky.

Čtyři novostavby
Bytové domy mají čtyři nadzemní podlaží, pouze solitérní budova jich má pět. Novostavby objektů č. 1-2 a 3, které jsou založeny na plošné desce vyztužené patkami a pasy, mají dvě podzemní podlaží – v suterénech se kombinuje pásmo bytových jednotek se sklepními kójemi, technickými prostory včetně kotelny a garážovým prostorem. V nadzemních podlažích jsou ze dvou schodišť s výtahem přístupné byty, na jednom podlaží jich je někdy šest, jindy pouze dva.
Svislé nosné konstrukce suterénu tvoří monolitické železobetonové stěny a sloupy, v nadzemní části pak pouze stěny. K přenesení zatížení ze stěn nadzemních podlaží do sloupů suterénních podlaží byla navržena monolitická deska o tloušťce 350 mm, ostatní stropy mají tloušťku 180 mm.
Pětipodlažní budova má střešní terasu a částečně i půdní prostor. Parking v kombinaci pevných a zakladačových stání je pouze v 1. PP, ve 2. PP je plynová kotelna, technické prostory a sklepní kóje. Objekt byl s ohledem na rozbředavou, stlačitelnou základovou zeminu založen na systému pilot o průměru 600, 900 a 1200 mm.  Svislý nosný systém budovy je stěnového charakteru (včetně suterénních podlaží), stropní konstrukce jsou monolitické deskové s přerušením tepelného mostu v místech balkonových desek. Atypická je přechodová stropní deska nad prvním suterénem, která přenáší zatížení z nadzemní části bytového domu – tloušťka této desky je 400mm.
Místo obvyklého kontaktního zateplovacího systému byl použit provětrávaný obvodový plášť s vnějším lícem z desek z jurského vápence s broušeným, případně tryskaným povrchem. Zavěšený je na systému klasických kamenických kotev s tepelněizolačním návlekem Tubex Standard. Obvodový plášť tak získal vysokou estetickou a architektonickou kvalitu, nehledě na jeho nadstandardní životnost a minimální nároky na údržbu.

Tisková zpráva

Obytný soubor Kajetánka v Praze získal v soutěži Stavba roku 2015 nominaci na titul za vytvoření nevšedního obytného celku spojujícího nové obytné domy s barokní zahradou, se zřetelem k rekonstrukci původního zámečku.

 

Místo: Praha 6 – Břevnov
Investor: Avestus Capital Partners, Lapid Capital Venture Ltd.
Autor a projekt: Ing. arch. Milan Veselý, architektonický ateliér LOXIA, a.s.
Dodavatel: Sdružení firem Kajetánka – Metrostav, a.s.; Z &D stavební společnost, s.r.o.
Zastavěná plocha: 6708 m2
Obestavěný prostor:  83 589 m3
V rezidenci je celkem 136 bytů a 185 parkovacích stání
Náklady: 643 mil. Kč bez DPH

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*