Obzor

Obzor navržený architektem Viktorem Rudišem byl v době svého vzniku koncipován jako centrum občanské vybavenosti ikonického sídliště Lesná, realizovaného na přelomu 60. a 70. let 20. století. Obsahoval několik obchodů a restauraci se společným atriem. Jak bylo v té době šťastným zvykem, atrium bylo osazeno i výtvarným dílem – ocelovou sochou Černých ptáků od sochaře Ladislava Martínka. Centrum mělo typickou barevnost v kombinacích černých a režných obkladů a šedé břízolitové omítky.
Změnou tržního prostředí centrum přestalo plnit svou původně zamýšlenou funkci a výrazně chátralo. Nový majitel přistoupil na zachování jeho obchodní poloviny a atria. Druhou polovinu, původně restauraci, přestavěl na čtyřpodlažní bytový dům. Hlavním motivem přestavby obchodní části bylo zachování podstatných architektonických prvků původního areálu – obchodní loubí traktované sloupy s obklady z černé mozaiky, černé profily výkladců, režný obklad, výrazná římsa po obvodě celé budovy, průběžné pásové okno a oprava a osazení původní plastiky.
Novou bytovou část tvoří tři čtyřpodlažní schodišťové sekce, každá o třech bytech na podlaží. Pod celou plochou atria a částí bytového domu jsou umístěny podzemní garáže. Fasáda bytového objektu se jihozápadním směrem otevírá ve formě velkorysých horizontálních loggií, opatřených červeným zábradlím. Na severní straně jsou na fasádě umístěna okna z ložnic, propojená horizontálními meziokenními pásy z režných obkladových pásků. Použitím obdobného výtvarného tvarosloví tak došlo k formálnímu i vizuálnímu propojení původního zrekonstruovaného obchodního centra a nově navržené bytové části.
Autorská zpráva
Foto: Ing. arch. Bořivoj Čapák          


Investor: IMOS development a.s      
Autor a projekt: Atelier RAW s.r.o. – doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina; spolupráce Promed s.r.o.
Stavba: Pozemstav Prostějov, a.s.
Zastavěná plocha: 3530 m2              
Obestavěný prostor: 20 800 m3       
Plocha bytů: 3084 m2
Plocha komerční: 635 m2
Počet a typ bytů: 43 bytů (19 x 2+kk, 20 x 3+kk, 4 x 4+kk)
Podzemní garáže: 67 míst

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Super, díky!

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*