Ochranné boxy pro kořeny stromů ve městech

Dlouhá období sucha ohrožují vysázenou zeleň v zastavěném městském území. Zelená infrastruktura je utlačována konstrukcemi vozovky, chodníků, parkovišť, systémem inženýrských sítí atd. Na kořenový systém je vyvíjen značný tlak a v omezeném prostoru půdy se neudrží dostatek závlahy pro trvalý růst. Značná část stromů časem usychá nebo se výrazně snižuje jejich vitalita.

Řešením pro udržení a rozšíření zeleně i v nevyhovujícím prostoru je jejich výsadba novou technologií pomocí ochranných vysokokapacitních boxů. Jednou z novinek je systém podzemních ochranných boxů MEA ECO TreeBox. Technologie se může instalovat i k již stávající výsadbě zeleně.

Vysokokapacitní boxy jsou navržené tak, aby mohly absorbovat velké množství zeminy a poskytovaly kořenům dostatek okysličení. Hlavní kořenové prameny rostou přirozeně bez překážek všemi směry v podzemních kanálcích, které mají průměr 500 milimetrů. Tlaková síla vozovky nebo jiných ploch (např. parkoviště, pěší zóny) je absorbována vertikálně i horizontálně celým systémem a bezpečně přenášena do spodních vrstev. Boxy zvládnou zatížení až 600 kN/m2. Systém také vytváří vodní zásobárnu, která je velice efektivní z dlouhodobého hlediska. Ochranné boxy nenahrazují podkladní vrstvy, ale umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky.

Podkladní vrstva se podle standardních norem vytváří nad celým systémem. MEA TreeBoxy mohou být uzavřené, částečně otevřené nebo úplně otevřené do stran a směrem dolů. To kořenům umožňuje další rozvoj už mimo ochranný systém.

Nový impulz pro stávající kořenový systém může vnést také provzdušnění či nový způsob zavlažování. Skloubením propustného povrchu a plochých systémových prvků MEA/Enregis X-Box může dodat kořenům potřebné okysličení a vodu. Tento systém se dá instalovat pod chodníkem nebo cyklostezkou k už stávajícímu stromořadí. Vsakovací prvek X-box se dá použít od výšky 100 milimetrů až po 600 milimetrů. Celý systém je tedy variabilní a dá se přizpůsobit i nevhodnému terénu.  

Vsakování dešťové vody ze znečištěných zpevněných ploch ropnými látkami může být vyřešeno dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR. Tento substrát biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88-94 % od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností. Velikost vsakovacích systémů posuzuje a nastavuje projekční tým MEA vždy individuálně.

Nedílnou součástí efektivního využití dešťových vod jsou podzemní nebo nadzemní nádrže.  V době deště se nádrže naplní a vodu z nich zpětně využijeme později v době sucha. Může být použita kdykoliv dle potřeby na zalévání veřejné zeleně, na zvlhčování či úklid zpevněných ploch, nebo může sloužit jako zásobárna vody v případě požáru. Systémové nádrže MEA INFINITANK umožňují optimalizovat tvar podle potřebného objemu a dispozičního prostoru. Složené z jednotlivých prvků lze nádrže zhotovit od objemu 6 000 litrů až do 200 000 litrů, nebo propojit i více jednotlivých nádrží mezi sebou.

Nesmíme ovšem zapomenout, že do nádrží se musí dostat voda již čistá, proto je třeba ji předčistit  nejen od jemných prachových částic, ale také od zbytkových solí nebo ropných látek z povrchu.
Jan Ochec, MEA Water Management s. r. o.

Více informací najdete ZDE.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*