Odborná exkurze: Trojský most a tunel Blanka

22. 3. 2012, 9.30 – 11.30 hod.
Na programu exkurzu seznámení s celkovou originální statickou koncepcí mostu, technologií jeho výstavby, předvedení jeho finálního architektonického řešení a seznámení s konečným dopravním uspořádáním na mostě a obou předměstí. Program bude zakončen projížďkou tunelem Blanka.


Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně s Českým svazem stavebních inženýrů si Vás dovolují pozvat na odbornou exkurzi zaměřenou na unikátní mostní konstrukcí s rozpětím 206m. V současné době na mostě probíhají montážní práce, tesařské, betonářské, svářečské a izolační.
Aktuálně: Poslední volná místa, v případě zájmu bude vypsán další termín, veškeré informace naleznete na www.stavebniakademie.cz
Pozvánku a přihlášku naleznete zde.

Doplněno Stavbaweb:

Délka mostu: 262,1 m
Šířka: 36 metrů..
Investor:  Hlavní město Praha
Autorský tým:
doc. Ing. arch. Roman Koucký,
Ing. akad. arch. Libor Kábrt,
Ing. Jiří Petrák, FEng,
Ing. Ladislav Šašek, CSc
Projekt: Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.
Generální dodavatel: Metrostav a.s.

Součástí stavby Špejchar / Pelc-Tyrolka je také výstavba nového Trójského mostu mezi Holešovicemi a Trojou. Výsledný návrh mostu byl vybrán na základě architektonicko-konstrukční soutěže, vypsané Magistrátem hlavního města Prahy v roce 2005. Kromě technicko-estetických problémů se museli soutěžící vypořádat s omezujícími podmínkami soutěže na situační návaznost komunikace na mostě, umístěním podpor, jeho šířkovým uspořádáním, zachováním plavební výšky a výšky povodňové hladiny podle roku 2002.
(zdroj: Metrostav, Tunelový komplex Blanka)
 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*