Odborné a sponzorované kurzy pro stavebnictví

• PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
30.1. – 2.2.2017, PRAHA

4 denní odborný kurz zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou seznámeni také se základy technologie, zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací.
Další informace
Přednáší: Prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Mgr. Ing. David Jedinák; Prof. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Přihláška


• VADY A PORUCHY STAVEB – POUČENÍ Z CHYB. BETONOVÉ KONSTRUKCE.
20. – 21.2.2017, PRAHA

Dvoudenní kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími vadami a poruchami příslušných stavebních konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav.
Další informace
Přednáší: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Zdeněk Vávra; Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Přihláška


• VADY A PORUCHY STAVEB – POUČENÍ Z CHYB. OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE.
22.2.2017 (9 – 16 hodin), PRAHA

Kurz je zaměřen na problematiku vad a poruch ocelových a dřevěných konstrukcí, a to na vady dřevostaveb, vady související s korozí oceli, vady a poruchy nosných konstrukcí.
Další informace
Přednáší: Ing. Hana Geiplová; Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; Doc. Ing. Milan Vašek, CSc.
Přihláška


•REKLAMACE A SPORY VE STAVEBNICTVÍ
23.2.2017 (9 – 13 hodin), PRAHA

Kurz je zaměřen na problematiku řešení sporů a reklamací ve stavebnictví. Budou prezentovány zkušenosti z řešených případů a bude pojednáno o odpovědnosti za vady vzniklé na stavbách, a to včetně dopadů nového občanského zákoníku.
Další informace
Přednáší: Dr. Josef Černohlávek; Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Přihláška


• SOUDNÍ SPORY ZE SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ
27.3.2017 (9 – 13 hodin), PRAHA

Seminář je zaměřen na soudní spory ve stavebnictví, a to zejména na spory z vad díla a na spory týkající se zaplacení ceny díla (včetně ceny za tzv. vícepráce). Cílem kurzu je poskytnout praktické informace o průběhu soudního a rozhodčího řízení všem, kdo se mohou stát jeho účastníky, ať už na straně investora či na straně (sub)dodavatele stavby.
Další informace
Přednáší: Dr. Josef Černohlávek
Přihláška

___
BETONCONSULT
e-mail: kurzy@betonconsult.cz    
www.betonconsult.cz/kurzy
Tel.: +420 244 401 879

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*