Odborníci: Program zateplování se přizpůsobí památkám

Program poskytující dotace na zateplování budov by měl doznat změn, aby peníze mohli dostat i vlastníci historických objektů a aby zároveň mohli dělat takové úpravy domů, které nenaruší jejich hodnotu. Shodly se na tom Česká komora architektů, Národní památkový ústav a Státní fond životního prostředí, které chtějí změny v programu společně prosazovat. Doporučují také, aby vlastníci těchto objektů počkali několik měsíců do upřesnění podmínek tohoto dotačního programu.

Program Zelená úsporám stát vyhlásil v dubnu a uvítali jej především podnikatelé ve stavebnictví, podle kterých jde o dosud nejlepší protikrizové opatření vlády. Program má v příštích čtyřech letech nabídnout dotaci až 250.000 domácností. Letos by měl program nabídnout zhruba deset miliard korun, v příštích třech letech až dalších 15 miliard korun.
Ihned po zveřejnění podmínek poskytování dotací přišel Národní památkový ústav s obavou, že program může uškodit památkám. Podmínky programu podle tehdejšího prohlášení památkářů nezohledňují specifika péče o architektonické dědictví. Architekt Petr Všetečka, který se na společném prohlášení tří zmíněných subjektů podílel, ČTK řekl, že podmínky programu by se měly vzhledem k historickým objektům upřesnit.
„Měly by umožnit brát v potaz specifika jednotlivých staveb a kombinovat různé možnosti, jak objekty s historickou hodnotou zateplit,“ uvedl. Vlastníci památek, ale i domů, jež kulturněhistorickou hodnotu vykazují, ale státem chráněné nejsou, by například mohli repasovat historická okna tak, aby se úpravou blížila programu, ale nenarušila původní hodnotu objektu.
V případě historicky cenných fasád by pak majitelé mohli používat zateplení objektu zevnitř. Individuální přístup by měl umožnit třeba i to, že bude možné zateplit zvnějšku tu stranu domu a fasády, která nevykazuje historickou hodnotu a třeba vede do vnitrobloku.
Historické objekty jsou postavené z jiných materiálů než současné stavby, mají jiné formy, za což právě jsou ceněné. Jsou pro odborníky také zdrojem informací o někdejší architektuře i společnosti. Všechny tyto hodnoty Česká republika uznala mimo jiné i přistoupením k mezinárodním úmluvám.
Architektonické dědictví ohrožuje nejen chátrání a necitlivé přestavby, ale také mechanické uplatňování požadavku přizpůsobovat historickou architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce.
Snižování energetické náročnosti staveb a zájem na ochraně architektonického dědictví lze podle odborníků alespoň v některých případech skloubit. To však vyžaduje, aby pro specifickou oblast architektonického dědictví byly podmínky „ušity na míru“. V oblasti architektonického dědictví je potřeba počítat i s malými kroky, individuálními návrhy a hlavně s opravami dochovaných historických konstrukcí a prvků, mezi jinými i okenních rámů.

Zdroj: ČTK, Markéta Horešovská pba, 20. května 2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*