Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice

Priestor je súčasťou budovy Mestského kultúrneho strediska – pôvodne modernistický kultúrny dom, ktorý bol v roku 2006 rekonštruovaný (pribudlo podkrovie s vikiermi a farebné fasády). Po vybúraní priečok je na nové oddelenie náučnej literatúry vyčlenený jeden pozdĺžny priestor s pásovým oknom a skeletovým nosným systémom. Keďže v priestore s plochou 150 m2 treba uskladniť 15 000 zväzkov, hlavnou výzvou projektu je vymyslieť riešenie, ktoré nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž mala byť tichá študovňa, miesto na prácu s počítačom a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie podujatia.
Základným prvkom interiéru je zaoblený regál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje vyššie spomenuté zóny. Tam, kde má regál najväčší polomer, vzniká čitáreň s výhľadom na mesto a dobrým svetlom – to je priestor pre verejné podujatia. Menší polomer regálu vyčleňuje počítačové pracovisko a tichú študovňu, oddelené od čitárne a od okna. Zaoblený regál má výšku 2 m a kapacitu 8000 kníh. Ďalších 9000 zväzkov bolo umiestnených do vstavaných regálov na celú výšku miestnosti pri troch obvodových stenách. Súčasťou oddelenia je aj knihovnícky pult v rovnakom materiálovom prevedení ako zaoblený regál.

Pre dosiahnutie dojmu subtílnosti, vizuálnej ľahkosti regálov a dobrej opracovateľnosti sa ukázal ako vhodný materiál paradoxne pomerne ťažký 5 mm hrubý oceľový plech. Všetky segmenty sa na základe dielenskej dokumentácie vypálili laserom a následne zvárali ako skladačka v zámočníckej dielni. Z pôvodného zámeru zvárať regále na mieste sa z praktických dôvodov upustilo – každý prvok bol rozložený na segmenty, ktoré sa zvarili v dielni a na mieste sa už iba zošróbovali. Staticky bolo náročné vyriešiť osadenie oblého regálu v priestore. Strop z betónových prefabrikovaných panelov by uniesol maximálne čistú váhu regálu (6,5 t). Po naplnení knihami však regál svoju váhu zdvojnásobí. Statik navrhol rošt z oceľových HEB profilov, kotvených do stĺpov. Regál neleží na rošte celoplošne, ale iba bodovo – tiaž regálu do roštu prenáša 8 oceľových pätiek. Zvarený regál funguje vďaka vertikálnym segmentom ako priestorový nosník.
Oblý regál a knihovnícky pult sú striekané polyuretánovou farbou na žlto. Stenové regále, vstupné dvere, parapet a obloženie nadokenného prekladu na sivo.
Výška podlahy sa kvôli oceľovému roštu zdvihla o 18 cm, pochôdzna vrstva – linoleum – je lepená na dutinovú podlahu z kalcium-sulfátových panelov. Priestor medzi starou a novou zdvihnutou podlahou je využitý na vedenie elektroinštalácie.
Konštrukcie pôvodného skeletu (stĺpy a preklady) sa očistili od omietky a opatrili penetračným náterom. Obnažená materialita konštrukcií informuje vnímavého človeka o statickom systéme budovy a súvisí aj s pôsobením ostatných prvkov interiéru.

Na steny a strop je ručne nanesená vápennocementová omietka, stopy po nanášani hladidlom sú viditeľné a priznané. Zámerom je omietku nemaľovať, ale ukázať jej remeselné spracovanie.
Priestor je osvetlený typovými kruhovými svietidlami, ktoré sú rozmiestnené na základe zón, ktoré rozčlenil oblý regál. Na dosvetlenie stenových regálov slúžia bodové svietidlá v systémovej lište, ktorá je zavesená po obvode priestoru. Svietidlá sa ovládajú vypínačmi zabudovanými v knihovníckom pulte.
Čierne kruhové klimatizačné jednotky sú kotvené k stropu. Rozvod chladiaceho média je vedený v atypickom profile z ohýbaného dierovaného plechu, pripojenie a odvod kondenzu sú priznané.
Typový mobiliár tvoria kruhové stoly na hliníkovej podnoži a plastové stoličky s chrómovou podnožou. Záves podčiarkuje ideu okenného parapetu na sedenie a vytvára zálivy pre rôzny počet návštevníkov a rôznu mieru intimity (pre dvoch/troch/štyroch). Z časti kontroluje aj svetelné podmienky v interiéri, vytvára membránu gradientov priesvitností medzi vonkajškom a vnútrajškom, a zdvojená garniža zároveň umožňuje jednoduchú manipuláciu s textilom na vytváranie situácií, alebo na zatiahnutie celého pásu okien v jednej rovine bez sedenia.

Autorská zpráva
Foto: Pavel Meluš a Juraj Marko
Projekt byl podpořený dotací Fondu na podporu umenia v rámci podprogramu Komplexná infraštruktúra knižníc. Další finanční prostředky byly hrazeny z rozpočtu města Senec.

 

Investor: Mestské kultúrne stredisko Senec
Projekt statiky: Ivan Tatala
Projekt elektroinstalace: Ľubomír Keľha
Projekt vzduchotechniky: Gabriela Heffnerová
Dílenská dokumentace zámečnických výrobků: Peter Kováč
Design závěsu: Danica Pišteková
Typografie a grafický design: Šimon Chovan
Užitná plocha: 150 m2
Náklady: 120 000 €

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*