Odvodnění ulic s podpovrchovými sítěmi

Při probíhající rekonstrukci silnic v obci Libeř ve Středočeském kraji bylo nutné řešit i odvodňování. Vzhledem k podmínkám a umístěním podpovrchových sítí v ulici bylo jako nejvýhodnější způsob zvoleno řešení s liniovým povrchovým odvodněním MEA SV s ocelovou ochrannou hranu a litinovým můstkovým roštem D400 kN. Celkem 300 metrů dlouhá linie středně zátěžových žlabů byla navržena podle hydraulického výpočtu. Příznivé spádové podmínky komunikace dovolily využít kapacitu žlabů SV1000, 1500 a 2000 s odtokem až na konci celé linie. Výpočet zajistila a garantuje firma MEA. 

Polymerbetonové žlaby jsou určeny i pro parkoviště, pěší zóny nebo manipulační plochy se zatížením až do E600 kN.

Technické podrobnosti systému MEA SV najdete ZDE.

podle podkladů společnosti MEA Water Management

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*