OFFCITY ARCHITEKTI 25 / Blanka Marková: Rekonverze industriálních brownfields na kulturní centra

DNES Středa 6. března 2013 od 19:00 hod
DIVADLO 29 PARDUBICE

přednáška OFFCITY ARCHITEKTI / Rekonverze industriálních brownfields na kulturní centra

Přednáškou Blanky Markové, která mimo jiné pracovala na rozvojových projektech v Rakousku a na kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a která se specializuje na přeměnu nevyužitých budov na kulturní instituce, se cyklus Offcity architekti přesouvá od tématu periferie k avizovaným brownfields a konverzím průmyslových objektů.

Toto téma je v současné době pro Pardubice velmi aktuální. Došlo zde k bourání areálu továrny Prokop v blízkosti centra a vybydlení areálu Telegrafie (Tesly), jež může postihnout obdobný osud. Jednou z výrazných architektonických dominant tohoto města jsou pak automatické mlýny architekta Gočára. Tato budova včetně svého areálu je nyní určena k prodeji. Zmiňované problematice proto zasvěcujeme převážnou část letošního ročníku projektu Offcity.

Kultura dlouhou dobu nepatřila mezi faktory, které by byly náležitě zohledňovány v praxi územního rozvoje. Až v 70. letech 20. století byl rozpoznán úzký vztah mezi kulturou a urbánní regenerací, přičemž nové využití kultury ve strategiích urbánní regenerace post-industriálních měst je označováno za „kulturní obrat”. V post-transformačních zemích střední a východní Evropy diskuze o využitelnosti dosud není mainstreamovým tématem a problematikou role kultury v rozvoji měst se zabývá pouze úzká skupina profesionálů primárně z oblasti kultury. Obnovení a zužitkování bývalých industriálních oblastí může být výbornou reakcí na poptávku po volnočasových aktivitách nejen pro místní obyvatele. Specifická industriální atmosféra netvoří v tomto případě bariéry, naopak se stává dalším turistickým produktem. Blanka Marková ve své přednášce představí příklady rekonverze industriálních budov na kulturní centra z České republiky i zahraničí.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2013. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.


 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*