Okno v prostoru tepelné izolace

Jestliže před deseti lety bylo vyložení okna do prostoru tepelné izolace technickou kuriozitou, dnes se z tohoto způsobu umístění otvorové výplně stala téměř rutinní záležitost. Rostoucích požadavků na efektivnější utěsnění otvorové výplně ve stavbě a co největší snížení tepelných mostů se chytla celá řada výrobců a tak vznikla různá řešení a systémy předsazených oken – od certifikovaných a laboratorně vyzkoušených až po laciné „garážové“ sestavy, o jejichž funkčnosti můžeme spíše pochybovat.

Nejstarším a v praxi nejvíce vyzkoušeným předsazeným systémem je bezpochyby řešení německé značky illbruck, které se na trhu poprvé objevilo už v roce 2012. Je zároveň i nejvíce otestovaným systémem a jako jediný je nositelem certifikace ETA-19/0192.

Jednoduché stavebnicové řešení
Předsazený systém illbruck je založen pouze na lepení. Na to byl testován a posuzován v renomovaných institutech ift Rosenheim a MPA Hannover. Výsledky těchto zkoušek jsou součástí ETA schválení, kterým je systém vybaven. Nenajdeme zde žádné potenciální tepelné vodiče, které by snižovaly účinnost řešení. Mechanické zajištění se v systému aplikuje jen jako pomocné, nikoliv jako nosné.

Upevnění
Kompletace předsazeného rámu je snadná jako dětská stavebnice. Jednotlivé nosné profily se přilepí na stěnu speciálním lepidlem. Takto navržený systém upevnění dovoluje přenesení veškerých působících sil do velké podkladní plochy, což umožnuje systému přenášet vysoká zatížení bez rizika poškození nebo vylomení podkladu. Tím odpadá nutnost důsledně posuzovat únosnost mechanických kotev a jejich vzdálenost od okrajů. Kotvy slouží pouze jako sekundární jištění profilů, aby bylo dosaženo co nejvyšší bezpečnosti systému a uživatelského komfortu při samotné montáži profilů.

Mechanická odolnost
Nosné hranoly jsou vyrobeny z pevného kompozitu značky Purenit. Tento materiál je velmi houževnatý a odolný proti jakékoliv deformaci. Díky vysoké pevnosti materiálu v tlaku (4,5 MPa) unese s přehledem i velmi těžké okenní celky.

Vyložení 35 – 200 mm
Předsazený systém je velmi všestranný ve smyslu jeho vyložení. Základní hranol začíná na šíři 35 mm a pokračuje přes trojúhelníkové hranoly o šíři 90 mm až po komponenty tvaru L do vyložení 200 mm. Vše s certifikací na plně lepený systém.

Více informací najdete ZDE

podle podkladů společnosti tremco illbruck


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*