Olomouc – Slavonín sever: Nové centrum

LUKÁŠ FIŠER, diplomní projekt 2005

LUKÁŠ FIŠER, diplomní projekt 2005
FA VUT Brno, vedoucí práce: Jiří Knesl a Jakub Kynčl

Oponent David Mikulášek

Zřetelný a striktně geometrický urbanistický koncept nově tvořené čtvrti Slavonín, jasně vymezil velkorysý prostor určený pro jeho nové centrum. Tento prostor protíná hlavní třída čtvrti. Centrum reaguje na okolí a snaží se od něj odlišit, doplnit jej, dát mu vyšší hodnotu. Proto je centrum řešeno jako park, který může s přehledem ovládnout celý poskytnutý prostor a navíc doplnit novou čtvrť o správní a komerční funkce.
Park je tvořen křivkami, které jsou formovány intuicí a jejich výsledná podoba je koordinována matematicky precizní prací počítače. Linie, barvy, křivky, hmoty, prostory — vše se vlní, prolíná. Celý prostor hmot a ploch tvoří kompaktní nové centrum. Území vévodí tři výškové dominanty — radnice, polyfunkční domy a komerční objekt. Budovy jsou jasně definovány systémem křivek a ploch a svou čistou fasádou z pohledového betonu tvoří protiklad přírodě, která se v parku rozehrává v množství barev, struktur a textur.
Na západní straně začíná areál komerčním objektem, směrem k parku přikrytým svahem zeminy, na který navazuje soustava hřišť a hracích ploch. U hlavní třídy je radnice a dva polyfunkční domy. Ve východní části parku je mozaika prostorů, tvořená botanickou zahradou a koupalištěm s bufetem. Dále následuje přírodní amfiteátr. Na něj navazuje rastr stromů vstupující do parkoviště, které celý areál uzavírá.Hlavní náplní spleti linií a hmot je život. Tato celistvá struktura nabízí okolí vše potřebné a láká k návštěvě.

NOVÉ CENTRUM
Na FA VUT v Brně je v současnosti magisterský stupeň studia složen z 12 měsíců praxe v architektonické kanceláři, jednoho semestru studia a jednoho semestru vyčleněného na diplomní projekt. Do posledních dvou semestrů se studenti hlásí vždy do jednoho ateliéru, takže mnohdy bývá zadaní předdiplomního ateliéru tematicky provázáno s diplomním projektem. Nejinak to bylo i v případě ročníku Lukáše Fišera.
Předmětem obou ateliérů byla lokalita Slavonín — sever v jižní části Olomouce. Lokalita je vymezena jako oblast, která by měla být využita především pro bydlení městského typu, a která se rozprostírá na cca 40 ha severně od bývalé samostatné obce Slavonín (dnes administrativní součást Olomouce). Předpokládaný počet budoucích obyvatel nové části města se pohybuje mezi pěti a sedmi tisíci. Území je vzdáleno 20 minut chůze od centra a je jednou z posledních ucelených lokalit určených pro bydlení. Je to jedinečná příležitost vytvořit komplexní část města, která sice vznikne na zelené louce, ale zároveň má možnost být jasně napojena na stávající městskou strukturu, která ji dnes obklopuje. Předpokládaná velikost, odpovídající typickým menším českým a moravským městům, dává možnost vybudovat polyfunkční městskou čtvrť — svébytnou část s veškerým zázemím a službami, které jeho obyvatelé budou potřebovat.
V našem ateliéru se snažíme vést studenty ke vnímání architektury v různých měřítcích a souvislostech, kdy role samotného domu ve vztahu k okolní městské struktuře je stejná jako role části města k jeho celku, mění se pouze vstupní data a podmínky, které návrh ovlivňují. Magisterský stupeň s možností koncentrované práce v průběhu celého roku dává jedinečnou možnost tento přístup realizovat a umožnit studentům ve dvou krocích i zpětnou reflexi vlastních návrhů.
Zadáním prvního semestru bylo navrhnout výše zmíněnou městskou strukturu a následně typický městský blok. V diplomním projektu, na podkladu vlastní práce z prvního semestru (zde je nutno dodat, že náplň diplomního semestru se studenti dozvěděli až na jeho začátku), pak každý ze studentů rozvíjel téma centra nové městské čtvrti – téma centrálního prostoru a radnice.


Publikováno ve stavbě č. 2/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*