Otevřený dopis dárcům a podporovatelům spolku Arnika

Česká společnost je postižená rychlým střídáním elit a jejich ještě rychlejší degenerací. Ani spolky a neziskové organizace nejsou imunní proti etickému a osobnímu selhávání. Ekologický spolek Arnika spolu s řadou menších aktivistických uskupení spustil v souvislosti s odevzdáním návrhu územního plánu Prahy – Metropolitního plánu – k veřejnému projednání dezinformační kampaň, zacílenou na vytváření strachu a nedůvěry ve společnosti. Zneužívá tím poměrně složité a nesnadno uchopitelné téma územního plánování města k vytváření dojmu vlastní nezastupitelné role „hlídacího psa“ nespecifikovaného veřejného zájmu, aniž by měl k zodpovědnému a odbornému dialogu nad územním plánem profesní erudici.

Problematika urbanismu, územního rozvoje měst a kvality vystavěného prostředí člověka není cílem působení Arniky, uvedeným v jejím statutu. Na svých webových stránkách spolek uvádí: „Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věříme, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opíráme o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.“

Kampaň Arniky, namířená proti přípravě Metropolitního plánu, je vedená různými kanály i na dalších webech spolku. Z organizačního rámce není patrné, zda jde o aktivity programu „Centrum pro podporu občanů“, pobočky „Arnika Praha“ nebo o kmenovou aktivitu spolku, zaměřeného primárně na téma ochrany přírodního bohatství. Příspěvky v kampani proti Metropolitnímu plánu se navzdory proklamovaným cílům neopírají o komplexní a odborné argumenty. Devizou členů spolku, stojících za kampaní, jsou pouze procesní a obstrukční zkušenosti založené na nepřehledném a nepředvídatelném způsobu územních a stavebních řízení v Česku. Další zdroje pro vytváření dezinterpretcí mohou těžit z některých vyhrocených a jednostranných názorů jednotlivých kritiků Metropolitního plánu. Hlasitou rétorikou, šířenou v souladu s třetím pilířem činnosti spolku, se snaží pasovat sebe sama do pozice mluvčího celého neziskového sektoru, odborné a široké veřejnosti. Nic z toho však neodpovídá skutečnosti. Kampaň Arniky se neopírá o odborné názory na současný stav územního plánování v Česku a v Západním světě, nereprezentuje spektrum profesních a zájmových sdružení, ani nerezonuje v široké veřejnosti.

Nabízí se vysvětlení, že dlouhodobá aktivita některých členů spolku není motivována naplňováním deklarovaných cílů Arniky, ale fundrisingem založeným na klamání a strašení veřejnosti. Praha je díky své výjimečné pozici v rámci republiky ideálním cílem pro takový typ kampaně. V souladu s vyjádřením IPR konstatujeme, že spolek Arnika jde ve svých tvrzeních na adresu Metropolitního plánu daleko za hranici pravdivosti a dobrých mravů. Z předchozí činnosti pobočky „Arnika Praha“ a programu „Centrum pro podporu občanů“ vyplývá, že to není neobratnost, ale účel. Vyvolávání negativních emocí a strachu nepřispěje k věcné diskuzi nad návrhem Metropolitního plánu a nepřinese vyšší kvalitu vystavěného prostředí v Praze a dalších městech naší země.

Prosíme Vás, abyste jako podporovatelé aktivit spolku Arnika věnovali zvýšenou pozornost skutečnému přínosu Vašich darů pro českou společnost a žádali podrobnou analýzu jejich vynakládání v souladu s deklarovanými cíli spolku, zejména s ohledem na proklamovanou odbornost. Územní plánování je velmi komplexní a náročná disciplína, procházející neustálým vývojem. Vytváření atmosféry nedůvěry a strachu pomocí záměrného zplošťování a překrucování informací, tak jak je předkládá spolek Arnika, nemůže vést k pozitivním důsledkům.

odkazy:
 http://arnika.org/metropolitni-plan-chce-umoznit-developerum-zastavet-vetsinu-parku-a-zelenych-ploch-prahy
 http://www.iprpraha.cz/reakcenaarniku

24.5.2018 spolek Člověk a Prostor
Martin Kloda, architekt a doktorand na FA ČVUT

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Pane Klodo, ve Vašem článku něco podstatného chybí. Je to téměř politické prohlášení, které nikoho nepřesvědčí. Měl jste prostor věnovat několika konkrétním faktům, která by vyvrátila podstatnou část obvinění od Arniky, týkající se směšných údajů o likividaci všech podstatných nezastavitelných ploch, zejména u škol, parků a vůbec zeleně. Absurdita toho tvrzení je každému soudnému člověku jasná, proč jste to neuchopil?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*