Oživení podchodů Vltavská

Hlavní myšlenkou projektu bylo aktivovat městský prostor, který byl ve špatném stavu a lidé se ho báli používat. Námi konvertovaný podchod přestal mít tak trochu význam, jelikož se nad ním vybudovaly nadzemní přechody a město nevědělo, co s ním dále dělat. Stav před proměnou byl žalostný.

Za pomoci implementace volnočasových aktivit (skate, bmx, koloběžky, basket, boulder a budoucí bistro) do veřejného prostoru se z podchodu rázem stalo často navštěvované místo, kde funguje sociální kontrola. Místo se stalo čitelným. Kde je život, tam je bezpečno.

Největší výzvou projektu bylo (bez precedentu) získat kladná stanoviska od dotčených orgánů. Vysvětlit, že podchod bude stále fungovat jako komunikace i jako „sportoviště“ a že vše je pouze o vzájemné toleranci uživatelů. Projektem chceme vychovávat společnost a naučit lidi vzájemně fungovat a respektovat se ve veřejném prostoru. Jakožto aktivní jezdci na skateboardu víme, jaké to je.

Samotný podchod je stále veden jako pěší a cyklistická komunikace a stále slouží jako bezbariérový přístup k metru C. Proto jsou v našem návrhu všechny elementy umístěny tak (většinou u stěn), aby nenarušovaly koridor jízdy a chůze. V návrhu je brán zřetel i na nevidomé. Všechny sportovní aktivity jsou navrženy dle příslušné normy.

V místě podchodů se realizovala betonová podlaha (hladká pro uživatele nadšené do kolečkových sportů, ale s přihlédnutím ke komfort chodců a cyklistů při jízdě v dešti) a betonové skate překážky, na stávající mostní konstrukci se umístily boulder (využito betonového převisu) a workout hrazda. V místě „amfiteátru“ byly využity stávající betonové kaskády jako podium a doprostřed byl umístěn basketbalový koš. V části podchodu u amfiteátru je od jara umístěno bistro se zázemím (autobus bistro), což celý prostor ještě více oživuje. Je doplněno také nové osvětlení venkovní a vnitřní části, což umožňuje jezdcům používat prostor za každého počasí a denní doby.

Vzhledem k charakteru stavby jsou zvoleny nejodolnější materiály – beton a kov. Snahou je, aby byly co nejnižší náklady na opravy a hlavním nákladem byl úklid veřejného prostoru.

Autorská zpráva

Architekt: U / U Studio s.r.o.: Jiří Kotal, Martin Hrouda, Jan Maleček, Nikola Žuchová, Andrea Nováková
Spolupráce: Re_place: Martin Kontra, Richard Preisler
Wall art: Maxo Šimko, Jakub Karlík
Lokalita: Podchody Hlávkův most, stanice metra Vltavská
Dokončení: 11/2021
Investor: MČ Praha 7, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*