Park 4Dvory

Vzhledem ke geologickým podmínkám území byl jako vůdčí koncept práce s vegetací zvolen princip řízené sukcese. Park je navržen jako nástup do krajiny. Krajina – prostor s neřízenou sukcesí – je logickým a přirozeným pokračováním sukcesních ploch parku. Park 4Dvory se z krajiny nevymezuje, ale postupně se do ní „noří“.
Vznikl na místě bývalého vojenského prostoru a zvoleným konceptem je přirozeně propojen s přírodě blízkými společenstvy i ekosystémem nedalekých rybníků. Nástupy do parku jsou v místech vyústění ulic budoucích nových bytových domů. Cestní síť byla koncipována pro obsluhu všech aktivit v parku. Vzhledem k podmáčenosti území byly cesty založeny na nasypaném terénu. Násypy cest je park členěn na dílčí plochy jednotlivých stupňů sukcese.
Kavárna byla navržena jako součást cestní sítě – osazena je v místě nejvyššího převýšení pozemku jako podnož páteřní cesty územím, jež jde po její střeše a vybíhá do krajiny. Objekt obsahuje odbytovou plochu kavárny se zázemím a sociální zařízení pro potřeby parku.

Základním přístupem je ponechání parku přirozenému vývoji – sukcesi. Plochy jsou rozděleny na stupně 1-3 dle intenzity zásahu do spontánně vznikajícího společenstva. Cílem je sledovat přirozený vývoj společenstva a směřovat jej tak, aby na jednotlivých plochách bylo udržováno určité sukcesní stádium (bylinné, keřové, stromové). Řízená sukcese tedy spočívá v monitoringu a pravidelném zásahu do ploch, nicméně v porovnání s klasickou parkovou úpravou výrazně snižuje náklady na údržbu.

Autorská zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Velmi bych uvítal, kdyby u příspěvků bylo napsáno, kde to je.
    děkuji
    ZK

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*