Park Maxe van der Stoela

Prostorová a architektonická koncepce byla dána zejména polohou lokality, jež je součástí Památkové rezervace Pražského hradu. Specifickým znakem je tu prostorové měřítko, které předurčují mohutné zdi hradebního opevnění. Vznikl nový veřejný prostor s obsahem rozvíjejícím nové formy pohybu, komunikace, pohybové rekreace a sociálních aktivit. Kromě vytvoření přiměřených prostorů, podpořených výsadbou vysoké zeleně, byla pozornost věnována architektonickému řešení – jeho předmětem je především přírodně tvarovaná vodní plocha rybníka U šancí a lineární vodní prvek ve stopě původního potoka Brusnice, doplněný atrakcemi pro děti. Okrajová cesta z živice je příležitostí pro in-line bruslaře a partie lemované keři skýtají návštěvníkům zákoutí ke čtení a odpočinku.

Stěny z lícového zdiva obalující technologické centrum odvětrání tunelu Blanka (TGC) jsou v prostoru parku nejvýznamnějším prostorotvorným článkem. Jejich měřítko, tvar a vložení do terénu jsou pojaty analogicky se stěnami hradebního opevnění. Střecha TGC je zatravněna do úrovně chodníku podél ulice Patočkovy, odkud byla zpřístupněna jako park. Podél obvodových stěn je vyhlídková cesta a návrší s vyhlídkou umožňující výhled na strahovské návrší.

Park je součástí stavby tunelového komplexu, kterou realizovalo sdružení EUROVIA CS a Energie pro hlavní město Prahu. Park byl pojmenován po bývalém holandském ministrovi zahraničí Max van  der Stoelovi.
Autorská zpráva
Foto: Jan Pohunek a Jakub Karlíček


PARK MAXE VAN DER STOELA, příjezdová komunikace k rybníčku          
Stavba: Strahovský tunel 2. stavba č.st. 0065, část 2.B  Hloubený tunel MO
Místo: Praha 6 – Střešovice
Investor: OMI MHMP zastoupený VIS PRAHA
Zpracovatel: PUDIS a.s., projektová a konzultační společnost
Architektonická část: Architektonický ateliér Arnošt Navrátil
Studie: prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc., Ing. arch. Jan Linhart
Realizační dokumentace: prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc., Ing. arch. Kamil Švaříček, Ing. arch. Libor Čtrnáctý
Realizace 2014
Dodavatelé: EUROVIA CS a Energie pro hlavní město Prahu

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Prosím, jestli nedokážete vložit mapu s konkrétním místem stavby, tak ji radši nevkládejte. Když pro marínu nebo pro workshop ukazujete náměstí Míru a pro park u Brusnice kulaťák, tak je to trapné.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*