PARK ROKYTKA studie využití území

Fotogalerie ke článku (9)

Celá fotogalerie (9)

Objednatel: Odbor městského investora MHMP
Autoři: Bořek Votava, Bomart, s. r. o.; Casua, s. r. o. — Oleg Haman, Pavel Hicz, Leona Horská; Aleš, s. r. o. — Lukáš Burda, Jan Oppelt, Lukáš VelíšekPark Rokytka, který je předmětem našeho návrhu,leží v Praze-Vysočanech. Je součástí širšího zájmovéhoúzemí zhruba totožného s Velkým rozvojovýmúzemím Vysočany (dle ÚPn HMP z r. 1999), rozšířenéhoo plochy zeleně přilehlé k Hořejšímu rybníku.Toto území představuje jednu z největších urbanistickýcha developerských výzev současné Prahy.Výjimečný rozsah pozemků a staveb určenýchk nové výstavbě či revitalizaci, přímá vazba naměstské centrum, velmi dobrá dopravní dostupnost,připojení na systém MHD (metro, tramvaje i autobusy,v docházkové vzdálenosti je vlakové nádražíPraha-Libeň, dobře dostupné je letiště Praha-Kbely),potencionálně velmi kvalitní přírodní pasáže kolemříčky Rokytky, které mají celoměstský význam z hlediskakrajinářského i biologického a zároveň se zdeprotínají významné cyklistické a pěší trasy, to všechnojsou fakta svědčící o mimořádné příležitosti,která ovšem, má-li být naplněna, potřebuje kroměpodnikatelské energie i nutnou míru regulacea pevných pravidel.
Pro území parku je podle našeho názoru klíčovéumístění cyklistických a pěších tras. Přírodní plochysledující tok Rokytky v úseku mezi Poděbradskoua Freyovou mají značně subtilní profil, ve většině svédélky se omezují na bezprostřední okolí říčky a územníplán jim krom toho ukládá funkci územního systémuekologické stability. Nepovažujeme za reálné,
aby v takto vymezeném prostoru spolu bezkolizněkoexistovaly přírodní prvky, cyklostezka s komunikacípro in-line bruslaře a pěší promenáda určená proklidné procházky především starších lidí a rodičůs malými dětmi. Navrhujeme proto vést stezky procyklisty a in-line bruslaře po koruně valu bývalé vlečky(na levém břehu Rokytky) a v oddálené poloze naterénním zlomu mezi zastavitelnými a přírodními plochami(na pravém břehu). Přímo do blízkosti tokuRokytky klademe na pravý břeh pěší promenádu,mlatovou cestu šířky 2,4 m, využívající z větší částiprofil stávající cesty. Na levém břehu jsou kolem Českéhorybníku vedeny chodníky šířky 1,0-1,5 m, částečněkamenné či dlážděné, částečně dřevěné „haťové“.Kritickým místem veškerých úvah je dosažení shodymezi Městskou částí Praha 9 a Magistrátem HMPna straně jedné a soukromými majiteli dotčenýchpozemků na straně druhé.
Navrhovaný park má v podobě, kterou navrhujeme,tři hlavní části:
Přírodní park — údolí Rokytky — sleduje tok říčkyod ulice Freyovy k ulici Poděbradské. Parkové úpravyv této části budou mít přirozený, neformální charakter,postavený na přirozené skladbě rostlin, křovini stromů. Pěstební zásahy, kácení, prořezya výsadba byly na vrženy tak, aby na jedné straněbyl vytvořen stav blízký přirozenému ekosystému,včetně podmínek pro úměrné množství živočichů,na druhé straně vzniklo prostředí pro klidovou relaxaci,vycházku, posezení. Projekt nutně zohledníi otázku investičních a provozních nákladů.

Formální park — Biskupská berla — využívá severníhosvahu železničního valu a jeho koruny, včetnězákrutu. Svah bude osázen kvetoucími keři a stromy(předběžně rododendrony, azalkami, okrasnými kultivaryovocných stromů, jeřáby, břízami, jehličnatýmikeři). Druhovou skladbou bude dosaženo optickéhorozdělení svahu na velké „záhony“, které budou odlišenévýškou keřů a stromů, barvou květů a plodů.Na koruně valu bude umístěna frekventovaná komunikacepro cyklisty, in-line bruslaře a chodník.

Okolí Kejřova mlýna a Hořejšího rybníka, prostoroddělený Poděbradskou ulicí, zamýšlíme jako rekonstrukcikultivované, člověkem přetvořené krajiny,v těsném sousedství obytných sídel. Z hlediska krajinnýchprvků půjde o rybník, les, ovocnou zahradu,louku, mlýnský náhon apod. Kromě pěších a cyklistickýchstezek, které územím procházejí, dávámenámět využít územním plánem determinovanouplochu SO1 pro jezdecký klub, tj. stáje, výběh, společensképrostory, parkur, vyjížďkovou trasu.
Lukáš Velíšek


Publikováno ve stavbě č. 5/2005

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*