Pasivní rodinný dům ve Vsetíně

Investor: Ing. Petr Tkadlec
Autor: Ing. Petr Tkadlec
Dodavatel: svépomocí
Realizace: 2014
Zastavěná plocha: 108 m2
Podlahová plocha: 139,2 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění: 14 kWh/m2.rok
Celková potřeba primární energie: 46,1 kWh/m2.rok
Energetická náročnost: A – mimořádně úsporná.
Fotografie: archív autora

Novostavba rodinného domu s krytou terasou a samostatně stojící garáží se nachází v povětrnostně exponované oblasti Beskyd v blízkosti vodního toku. Jednoduchý bílý objekt obdélníkového půdorysu je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu. V domě je jedna bytová jednotka s dispozicí 5+kk. Dům vyprojektoval a svépomocí realizoval s dodavatelskou spoluprací odborných firem poučený stavebník.

Požadovaná kritéria na pasivní dům nebo dům s velmi nízkou energetickou náročností obecně vyřeší správná volba typu stavebního materiálu. Pro tento dům byly pro své vynikající vlastnosti vybrány cihelné bloky Heluz Family.

Skladba vnější obvodové stěny:
–        vápenocementová omítka,
–        zdivo Heluz Family 30 tl. 300 mm,
–        stavební lepidlo,
–        tepelná izolace EPS 70 F tl. 150 mm,
–        stavební lepidlo,
–        armovací tkanina a na vnější straně silikonová omítka.

Stěna tl. 450 mm má hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí 0,141 W/m2K.
Stropy jsou trámové, okna plastová s venkovními žaluziemi. Větrání zajišťuje rekuperační jednotka, vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem systém země-voda. Zásobník vody o objemu 180 l je součástí tepelného čerpadla.

U pasivních domů jde obecně o komplexní řešení. Pasivní dům nabízí majitelům i další benefity. Může být dovybaven fotovoltaikou, která zajistí vysokou míru energetické soběstačnosti. Případné vybudování akvaponického skleníku (skleník s rybami jehož obsluha je automatizována a dálkově diagnostikována přes internet) umožní větší potravinovou soběstačnost.

Realizace byla zařazena do desítky odbornou porotou vybraných finalistů soutěže „Pasivní dům roku“.

Cihly HELUZ FAMILY

Broušené cihly HELUZ Family a Family 2in1 mají v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo nejlepší tepelněizolační vlastnosti na českém trhu. Jsou určené pro výstavbu domů s nízkou potřebou tepla na vytápění (nízkoenergetické a pasivní domy). Vyrábí se v šířkách 250, 300, 380, 440 a 500 mm. Obvodové zdivo z cihel HELUZ Family šířky 500 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,14 W/m2K. Eventuálním vyplněním dutin cihel Family polystyrenem dojde až k 40 % navýšení jejich tepelněizolačních vlastností. Cihelné bloky s integrovanou izolací HELUZ Family 2in1 tvoří jednovrstvou konstrukce bez nutnosti lepit na obvodový plášť další tepelnou izolaci. Splňují bez dodatečného zateplení požadavky pro pasivní domy. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva z cihel HELUZ Family 2in1 šířky 500 mm je 0,11 W/m2K. 


Díky použití kvalitního cihlového zdiva se solidní tepelnou akumulací nedochází v popsaném domě k přehřívání v létě – rodinný dům tak splňuje nejen požadavek na úspornost, ale i na komfort obyvatel. Pokud by uvedený dům byl proveden z cihelných bloků Heluz Family 50 2in1, jeho cena by sice byla o něco vyšší, ale vyšší by byla i rychlost výstavby a především by se výrazně prodloužila životnost zateplovací konstrukce. Běžná životnost použitého polystyrenu se uvádí 30 let. Zkušenosti s životností měkkých zateplovacích systémů ale zatím nejsou tak dlouhé, ale z praxe víme, že již po 15 letech bývají problémy s plísněmi. Použitím cihelných bloků Heluz Family 50 2in1 se životnost zateplení zvyšuje na dobu životnosti cihly, která se uvádí 80 a více let.

Pokud by stavebník namísto dřevěného trámového stropu použil systémový strop Heluz, kvalitu domu by ještě navýšil o vyšší schopnost tepelné akumulace.
Pavel Sýkora ve spolupráci s Heluz

  

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*