PAVILON D V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ BYL ZREKONSTRUOVÁN

Fotogalerie ke článku (3)

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži-Košumberku

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži-Košumberku

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži-Košumberku

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži-Košumberku

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži-Košumberku

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži-Košumberku
Celá fotogalerie (3)

Rekonstrukci provedla divize Stavitelství Olomouc OHL ŽS, a. s.

V Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži-Košumberku byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon D . „Získali jsme tak ubytování hotelového typu zcela bez bariér pro 28 pacientů s těžkými poruchami hybnosti,“ řekl MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny. Byla tak završena druhá část modernizace budovy, jejíž první část byla zahájena v roce 2005.

K rekonstrukci přistoupila Hamzova léčebna s ohledem na nutnost rozšířit své služby a mimo „akutní „ lůžka spinálního rehabilitačního oddělení tak již v roce 2002 naplánovala vznik oddělení se zaměřením na pacienty v chronické fázi postižení, jejichž stav vyžaduje opakovaný léčebný pobyt na lůžku specializovaného oddělení. Tento záměr byl projednán a schválen VZP a zřizovatelem, tj. MZ ČR. Poté bylo rozhodnuto, že realizace projektu bude rozdělena na dvě ucelené etapy. Během první - s investicí ve výši 5,16 mil. Kč - proběhla rekonstrukce 1. nadzemního podlaží.

Součástí právě dokončené druhé etapy byla dostavba a rekonstrukce 1. podzemního a 2. nadzemního podlaží tak, aby pavilon mohl poskytovat léčebné pobyty s ubytování hotelového typu pro celkem 28 pacientů. Lůžka budou využita především pro léčbu chronických fází u soběstačných pacientů s těžkou hybnou poruchou, především po poranění míchy, nebo pro pacienty s obdobným klinickým obrazem. Lůžka budou se zdravotními pojišťovnami nasmlouvána jako běžná rehabilitační lůžka se stejnou úhradou, jako v jiných pavilónech léčebny.

Do všech podlaží objektu byl vybudován bezbariérový přístup prostřednictvím nového výtahu. V podzemním podlaží vznikly dvě nové cvičebny, sklady a technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží je nyní celkem 7 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízení, sklady a denní místnost pro pacienty. V druhém patře je dalších 7 stejných pokojů, inspekční pokoj pro lékaře, sklady, denní místnost pro pacienty a sociální zařízení pro návštěvníky. Během rekonstrukce byla také vyměněna okna a celý objekt byl zateplen. Vybudovány byly rovněž příjezdové komunikace a chodníky kolem objektu včetně nezbytných terénních úprav.

Druhá etapa rekonstrukce byla zahájena 29. srpna 2007 a dokončena na konci roku 2007. Celkové náklady včetně technologie dosáhly 20,6 mil. Kč bez DPH a byly z 33% hrazeny z vlastních zdrojů léčebny a ze 67% ze systémové dotace státního rozpočtu. Rekonstrukci provedla divize Stavitelství Olomouc OHL ŽS, a.s.

Z historie pavilonu D:
Budova byla vybudována v letech 1924 - 1925 a sloužila jako chlapecká helioterapie. Od listopadu 1942 až do konce II. světové války zde byly léčeny německé děti. V letech 1945 - 1955 byl pavilon D spolu s pavilonem E využíván k léčbě plicní tuberkulózy chlapců a dívek se zaměřením na uzlinovou TBC. Do roku 1961 byl pavilon součástí III. plicního oddělení dětí jako oddělení pro batolata.

Díky objevu antibiotik a očkování tuberkulóza v populaci ubyla natolik, že bylo rozhodnuto o změně orientace léčebny. V letech 1962-1969 probíhala za provozu náročná přestavba a po jejím dokončení začala léčebna sloužit k rehabilitaci dětských pohybových poruch ortopedického a neurologického charakteru. Konkrétně pavilon D byl od roku 1961 určen k léčbě Perthesovy choroby u dětí předškolního věku. V říjnu roku 1965 sem bylo umístěno oddělení pro batolata po dětské mozkové obrně, které bylo v té době jediným pracovištěm tohoto typu pro batolata Československu a jedním z mála na světě. Pod jeho vedením zůstaly pavilóny D a E až do prosince roku 1971. Poté se pavilony D a E staly základem 2. neurologického oddělení. Od srpna 1988 sloužil pavilon D pro léčbu typu rooming-in. V září 1996 byla lůžka z pavilonu D přesunuta do pavilonu M. Pavilon D byl na téměř deset let uzavřen.

OHL ŽS, a. s. (původně ŽS Brno, a. s.) je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL. V současnosti má OHL ŽS, a. s., dva oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství.

Zdroj: Zpráva Madison PA


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*